Total Pageviews

HADIS BERKAITAN AKHIR ZAMAN UNTUK RUJUKAN


Hadis-hadis yang Menceritakan Kebangkitan Islam Akhir Zaman & Putra Bani Tamim
________________________________________
Hadis 01

Dari Sauban RA katanya, bersabda Rasulullah SAW :
"Akan berbunuh-bunuhan dekat tempat simpanan Kaabah kamu tiga beradik. Semuanya adalah anak-anak kepada seorang (bekas) khalifah. Kemudian tidak seorang pun antara mereka yang dapat (harta itu atau menjadi khalifah). Kemudian muncullah Panji-panji Hitam dari sebelah Timur, lalu mereka akan membunuh kamu semua dengan satu pembunuhan (yang paling dahsyat) yang belum pernah dilakukan oleh mana-mana kaum pun." Kemudian baginda menyebutkan sesuatu yang saya tidak berapa ingat. Kemudian baginda bersabda, "Maka apabila kamu semua melihatnya, hendaklah kamu segera berbaiat kepadanya (Pemuda Bani Tamim itu) walaupun terpaksa merangkak di atas salji kerana di sisinya adalah Khalifah Allah, iaitu Imam Mahdi." (Ibnu Majah)
________________________________________
Hadis 02

Dari Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda,
"Akan keluar dari Khurasan Panji-panji Hitam. Maka (Panji-panji Hitam itu) tidak dapat ditolak oleh sesuatu apa pun sehinggalah ditancapkan di Ilya' (At Tarmizi)
________________________________________
Hadis 03

Sabda Nabi SAW, "Jika kamu semua melihat Panji-panji Hitam datang dari arah Khurasan, maka sambutlah ia walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salji. Sesungguhnya di tengah-tengah panji-panji itu ada Khalifah Allah yang mendapat petunjuk." Maksudnya ialah al-Mahdi
. (Ibnu Majah, Abu Nuaim & al-Hakim)


________________________________________
Hadis 04

Sabda Nabi SAW,
"Al-Mahdi akan datang setelah munculnya Panji-panji Hitam dari sebelah Timur yang mana pasukan itu selalu tidak pernah kalah dengan pasukan mana pun." (Ibnu Majah)
MADAH
Di dalam Islam disuruh menyembunyikan kebaikan, juga jangan menyebut-nyebutnya, apatah lagi minta dibalas. Di akhir zaman ini kebaikan dijadikan publisiti, kebaikan disebut-sebut, minta dibalas budi, tanda buat kebaikan untuk diri, bukan untuk Rabbul Izzati


MADAH
Di akhir zaman orang yang melaksanakan kebenaran akan tersisih dan tersingkir. Orang yang melaksanakan kepalsuan atau kebatilan akan tertonjol dan mendapat kedudukan


MADAH
Di akhir zaman orang yang melaksanakan kebenaran akan tersisih dan tersingkir. Orang yang melaksanakan kepalsuan atau kebatilan akan tertonjol dan mendapat kedudukan


   
Hadis 05

Dari Abdullah bin Umar RA katanya,
"Adalah Rasulullah SAW bersama-sama dengan sekumpulan Muhajirin dan Ansar. Ali bin Abi Talib KMW di sebelah kirinya dan Abbas di sebelah kanannya, ketika Abbas dan seorang lelaki dari kalangan Ansar bertelagah. Sahabat Ansar itu bercakap dengan agak kasar kepada Abbas. Maka Rasulullah SAW memegang tangan Abbas dan tangan Ali lalu bersabda, "Daripada keturunannya (sambil menunjukkan Abbas) akan datang seorang pemuda yang akan memenuhkan dunia ini dengan penindasan dan kezaliman, dan daripada keturunannya (sambil menunjuk Ali) muncul seorang lelaki yang akan memenuhkan dunia ini dengan keadilan dan kesaksamaan. Jika kamu semua melihat yang demikian, berbaiatlah kepada Pemuda dari Bani Tamim itu yang datang dari arah Timur. Dialah pemilik Panji-panji Al-Mahdi." (At-Tabrani, Abu Nuaim, Al-Khatib & Al-Kidji)

________________________________________
Hadis 06

Kata Sauban RA,
"Kemudian baginda SAW menyebutkan sesuatu yang aku tidak berapa ingat, kemudian bersabda, "Kalau kamu semua melihatnya, datangilah mereka walaupun terpaksa merangkak di atas salji kerana padanya ada Khalifah Allah, iaitu Al-Mahdi." (Ibnu Majah)

________________________________________
Hadis 07

Dari Sauban RA katanya Rasulullah SAW bersabda,
"Apabila kamu melihat Panji-panji Hitam datang dari arah Khurasan, bersegeralah mendatangi mereka, walaupun terpaksa merangkak di atas salji kerana padanya ada Khalifah Allah, Al-Mahdi."

________________________________________
Hadis 08

Dari Sauban RA katanya Rasulullah SAW bersabda,
"Panji-panji Hitam akan datang dari arah Timur, hati mereka bagaikan kepingan-kepingan besi. Sesiapa yang mendengar mengenai mereka, datangilah mereka walaupun terpaksa merangkak di atas salji."

________________________________________
Hadis 09

Sabda Nabi SAW,
"Akan keluar dari sulbi ini (Sayidina Ali KMW) seorang pemuda yang akan memenuhkan dunia ini dengan keadilan. Maka apabila kamu meyakini yang demikian itu, hendaklah kamu turut menyertai Pemuda dari Bani Tamim itu. Sesungguhnya dia datang dari sebelah Timur dan dialah pemegang Panji-panji Al-Mahdi."
(At-Tabrani)

Kata tabiin RH,
"Sebelum al-Mahdi, raja Syam akan terbunuh, (diikuti oleh) terbunuhnya raja Mesir. Bangsa Syam akan menawan kabilah daripada Mesir. Seorang lelaki dari Timur berangkat mengibarkan Panji-panji Hitam, yang dikatakan dia itu adalah (berasal dari) bangsa Syam dan dialah yang akan menyerahkan kekuasaannya kepada al-Mahdi."

________________________________________
Hadis 10

Sabda Nabi SAW,
"Orang ramai daripada Timur (Pemuda Bani Tamim dan para pengikutnya benar-benar) akan muncul, kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada al-Mahdi."

________________________________________
Hadis 11

Daripada Abdullah bin Umar RA katanya, bersabda Nabi SAW,
"Al-Mahdi akan keluar di bawah panji-panjinya dan ada suara yang menyerukan: "Inilah Al-Mahdi Khalifah Allah, maka ikutilah dia." (At-Tabrani, Abu Nuaim & Al-Khatib)
________________________________________
Hadis 12

Sabda Nabi SAW,
"Pembawa bendera al-Mahdi adalah seorang laki-laki daripada suku Tamim yang datang dari Timur."

Ammar bin Yasir RA berkata,
"Pembawa Panji-panji Al-Mahdi adalah Syuaib bin Saleh."

________________________________________
Hadis 13

Sabda Nabi SAW,
"Sebelum al-Mahdi (muncul), as-Sufyani akan muncul dengan 360 pasukan berkuda. Kemudian dengan diiringi 30,000 pasukan yang dipimpin oleh Kalb, iaitu bapa saudaranya. As-Sufyani kemudian mengerahkan askarnya ke Iraq. Dalam serangan ini, 100,000 orang terbunuh di Zaura' iaitu suatu bandar di Timur. Setelah itu mereka menyerang Kufah pula. Ketika itu muncullah Panji-panji (Hitam) dari Timur. Lantas ada satu pertanyaan, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami dapat mengenalinya?" Nabi SAW menjawab, "Dia adalah dari keturunanku, perawakannya mirip kepada Bani Israel, seolah-olah wajahnya bercahaya-cahaya laksana bintang, pipi kanannya bertahi lalat hitam. Dia tampan orangnya, yang berusia 40 tahun. Dia akan didatangi oleh Wali-wali Abdal dari Syam, tokoh-tokoh Nujabak dari Mesir, Asoib dari Timur dan para pengikutnya..."

________________________________________
Hadis 14

Dari Said bin Musayyab RH katanya, Rasulullah SAW bersabda,
"Panji-panji Hitam akan datang dari Timur untuk anak-anak keturunan Abbas. Kemudian berlakulah apa yang Allah kehendaki ia berlaku. Kemudian, sebuah Panji-panji Hitam yang kecil akan memerangi seorang lelaki dari keturunan Abu Sufyan dari Timur. Mereka akan membaiat Al-Mahdi." (Abu Nuaim)

________________________________________
Hadis 15

Dari Ibnu Mas'ud RA, katanya,
"Ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba datang sekumpulan anak muda dari kalangan Bani Hasyim. Apabila terlihatkan mereka, maka kedua-dua mata baginda SAW dilinangi air mata dan air muka baginda kelihatan berubah. Aku pun bertanya, "Mengapakah kami melihat pada wajah Tuan sesuatu yang tidak kami sukai?" Baginda menjawab, "Kami Ahlul Bait telah Allah pilih untuk kami akhirat lebih dari dunia. Kaum kerabatku akan menerima bencana dan penyingkiran selepasku kelak sehinggalah datang suatu kaum dari sebelah Timur yang membawa bersama-sama mereka Panji-panji Hitam. Mereka meminta kebaikan tetapi tidak diberikannya, maka mereka pun berjuang dan beroleh kejayaan lalu diberikanlah apa yang mereka minta itu tetapi mereka tidak menerima sehinggalah mereka menyerahkannya kepada seorang lelaki dari kaum kerabatku yang akan memenuhkan bumi ini dengan keadilan seperti halnya bumi ini dipenuhi dengan kedurjanaan sebelumnya. Sesiapa di antara kamu yang sempat menemuinya, maka datangilah mereka itu walaupun terpaksa merangkak di atas salji. Sesungguhnya dia adalah al-Mahdi." (Ibnu Majah)

________________________________________
Hadis 16

Ibnu Masud RA meriwayatkan bahawa,
"Kami mendatangi Rasulullah SAW dan baginda keluar dengan membawa berita gembira, dan kegembiraan itu terbayang pada wajahnya. Kami bertanya kepada baginda perkara yang menggembirakan itu dan kami tidak sabar untuk mendengarnya. Tiba-tiba datanglah sekumpulan anak-anak muda Bani Hasyim yang di antaranya adalah al-Hasan dan al-Husain RA. Apabila terpandangkan mereka, tiba-tiba kedua-dua mata baginda berlinangan lalu kami pun bertanya, "Wahai Rasulullah, kami melihat sesuatu yang kami tidak sukai pada wajahmu." Baginda menjawab, "Kami Ahlulbait, telah Allah pilih akhirat kami lebih dari dunia kami. Kaum kerabatku akan menerima bencana dan penyingkiran selepasku kelak sehingga datanglah Panji-panji Hitam dari Timur. Mereka meminta kebaikan tetapi tidak diberikannya. Maka mereka pun berjuang dan memperoleh kejayaan. Sesiapa di antara kamu atau keturunan kamu yang hidup pada masa itu, datangilah Imam yang dari ahli keluargaku walau terpaksa merangkak di atas salji. Sungguh, mereka adalah pembawa Panji-panji yang mendapat hidayah. Mereka akan menyerahkannya kepada seorang lelaki dari ahli keluargaku yang namanya seperti namaku, dan nama bapanya seperti nama bapaku. Dia akan memenuhkan dunia ini dengan keadilan dan kesaksamaan."
(Abu Daud, At-Tarmizi, Al-Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Abus Syeikh, Ibnu Adi, Abu Dhabi, Ibnu Asakir & Abu Nuaim)

________________________________________
Hadis 17

Daripada al-Hasan Al-Basri RH katanya,
Bahawa Nabi SAW menyebut bala yang akan menimpa kaum keluarganya, "Hinggalah Allah mengutuskan Panji-panji Hitam dari Timur. Sesiapa yang menolongnya akan ditolong pula oleh Allah. Sesiapa yang menghinanya akan dihinakan pula oleh Allah, hinggalah mereka mendatangi seorang lelaki yang namanya seperti nama aku. Mereka pun melantiknya memimpin mereka, maka Allah pun membantu dan menolongnya." (Nuaim bin Hammad)

________________________________________
Hadis 18

Dari Sayidina Ali KMW katanya Nabi SAW bersabda,
"Akan keluar seorang lelaki dari seberang sungai yang dikatakan Al-Haris bin Harras, yang di hadapannya ada seorang lelaki yang dikatakan al-Mansur, dialah yang akan memudahkan urusan atau membela keluarga Nabi SAW seperti pihak Quraisy yang membela Rasulullah SAW. Wajib setiap mukmin menolongnya atau baginda bersabda, "Wajib setiap orang mukmin menerimanya." (Abu Daud, an-Nasa'i, al-Baihaqi & al-Husin)
A. Dari Anas RA, katanya, Rasulullah SAW bersabda,
"Aku amat rindu untuk bertemu dengan Ikhwanku." Lantas para sahabat bertanya, "Tidakkah kami ini ikhwanmu?" Sabdanya, "Bukan, malah kamu adalah sahabatku dan Ikhwanku adalah mereka yang beriman denganku walaupun mereka tidak pernah melihatku."

________________________________________
Hadis 19

Dari Ibnu Mas'ud RA, sabda Nabi SAW,
"Kemudian Urwah bin Muhammad as-Sufyani menghantar sepasukan tentera berkudanya ke Kufah seramai 15,000 orang, kemudian mengutus pasukan tentera yang lain seramai 15,000 orang juga, yang berkenderaan, menuju ke Makkah dan Madinah untuk memerangi al-Mahdi dan para pengikutnya. Maka pasukan tentera yang pertama tadi sampai ke Kufah, berjaya menawan kota itu, lalu memusnahkan apa sahaja, daripada kaum perempuan dan kanak-kanaknya, di samping membunuh setiap lelaki, merampas segala harta-benda yang ada lalu pulang semula (kepada as-Sufyani). Maka (pada ketika itu juga) datanglah suatu kaum yang gagah berani (sihat)dari arah Timur, yang mana mereka itu mengikut Amir min Umarak dari (keturunan) Bani Tamim yang dikatakan dia itu (adalah) Syuaib bin Saleh. Maka dia datang menyelamatkan setiap yang ada daripada tawanan mereka (wanita dan kanak-kanak tadi) lalu (segera) bertolak pula ke Kufah. Pasukan tentera yang kedua pula, sampai ke kota Madinah Rasul SAW, lalu memerangi dan memusnahkannya selama tiga hari, maka datang kepada (hati) mereka pertolongan daripada memusnahkan terus seluruh penduduk dan anak-anak (penghuni Madinah). Kemudian mereka meneruskan lagi perjalanan menuju ke Makkah Al-Mukarramah, untuk memerangi al-Mahdi dan orang-orangnya. Apabila sampai di al-Baidak, semuanya dihapuskan oleh Allah. Maka itulah yang dimaksudkan dengan firman Allah, "Kalau kamu melihat ketika mereka terkejut, maka tidak akan luput (dari ingatan), lalu diambil (nyawa) mereka dari tempat yang dekat (dengan Makkah)." (Surah Sabak, ayat 51)

________________________________________
Hadis 20

Dari Abdullah bin Al-Haris RA katanya Nabi SAW bersabda,
"Akan ada orang-orang yang keluar dari sebelah Timur, lalu mereka mempersiapkan segala urusan untuk al-Mahdi, yakni pemerintahannya." (Ibnu Majah & At-Tabrani)


Kata sahabat RA,
"Al-Mahdi berserta askarnya akan muncul daripada Timur. Sekiranya gunung menjadi penghalang (perjalanan) mereka, nescaya gunung itu akan (mereka pukul sehingga) hancur rata menjadi jalan mereka."

________________________________________
Hadis 21

Sabda Nabi SAW,
"Akan datang Panji-panji Hitam dari Timur, seolah-olah hati mereka adalah kepingan-kepingan besi. Sesiapa yang mendengar tentang mereka, hendaklah datang kepada mereka dan berbaiatlah kepada mereka, sekalipun terpaksa merangkak di atas salji." (Al-Hafiz Abu Nuaim)

Kata Sayidina Ali KMW,
"Maka Allah Azza wa Jalla menghimpunkan sahabat-sahabatnya (tentera al-Mahdi yang dipanggil Ikhwan) seramai tentera-tentera Badar dan seramai tentera Talut, iaitu 313 orang lelaki, seolah-olah mereka itu singa-singa jantan yang keluar dari hutan. Hati mereka itu ibarat kepingan-kepingan besi. Kalau mereka berkehendak untuk memindahkan gunung, nescaya akan mereka lakukan. Pakaian mereka sejenis dan seolah-olah mereka itu dari satu ibu dan satu ayah."

________________________________________
Hadis 22

Dari Ibnu Umar RA katanya, Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat RA,
"Apakah ada orang yang beriman kepadamu sedangkan mereka tidak pernah melihatmu dan membenarkan ajaranmu sedangkan mereka tidak pernah melihatmu?" Baginda SAW menjawab, "Mereka itu adalah Ikhwanku dan mereka bersama-samaku. Beruntunglah mereka yang melihatku dan beriman kepadaku dan beruntung juga mereka yang beriman kepadaku sedangkan mereka tidak pernah melihatku." (diulang 3 kali).
(Muslim)

________________________________________
Hadis 23

Rasulullah SAW, ada menyebutkan mengenai Ikhwan ini yang maknanya kira-kira begini:
"Apabila azan sang muazin, berserulah dia, 'Asyhaduan Lailahaillallah', (ketika itu) bergoncanglah syurga. Sangatlah rindunya para bidadari dan bertambah-tambah rindunya lagi mereka akan Rasulullah SAW. Begitu juga segala mahligai syurga dan segala bilik peraduannya (bergoncang-goncang kerana) amat rindu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW itu pula, selain rindunya yang bersangatan kepada syurga, juga tersangat rindu kepada suatu toifah dari kalangan umatnya yang akan keluar pada akhir zaman nanti. Mereka itu berakhlak dengan akhlak nabi-nabi dan mengambil perjalanan yang ditempuh oleh para siddiqin. Mereka ini adalah ghurabak (orang-orang asing) di kalangan umum mukminin."

________________________________________
Hadis 24

Al Walid telah menceritakan kepada kami dari Abi Abdillah, dari Abdil Karim, dari Ibnil Hanafiah, katanya: Tempoh di antara keluarnya panji-panji hitam dari Khurasan dan Syuaib bin Soleh dan zahirnya Imamul Mahdi - dan antara diserahkan pemerintahan kepada Imam Mahdi adalah 72 bulan.

- Alfitan oleh Alhafiz Nuaim bin Hammad (Hadis 869)

________________________________________
Hadis 25

Al Hakam bin Nafi' telah meriwayatkan kepada kami dari Jarrah dari Artaah katanya: Tentera Sufiani masuk ke Kufah maka mereka menindas penduduknya selama 3 hari dan membunuh seramai 60 ribu orang penduduknya. Kemudian mereka tinggal di situ selama 18 malam membahagi-bahagikan harta. Mereka masuk ke Kufah selepas berperang dengan Turki dan Rom di Qarqisia. Kemudian mereka ditimpa kehancuran sehingga benar-benara hancur. Selepas itu sekumpulan dari mereka telah kembali ke Khurasan maka muncul pula pasukan berkuda puak Sufiani, lalu mereka memusnahkan kubu-kubu sehinggalah berjaya memasuki Kufah, dan mereka menuntut ahli Khurasan, kemudian zahirlah di Khurasan satu kaum yang menyeru Imam Mahdi, kemudian Sufiani menghantar orang ke Madinah dan mengambil sekumpulan dari ahli keluarga Rasulullah untuk dihantar ke Kufah. Selepas itu keluar Imam Mahdi dan Mansur dari Kufah melarikan diri. Kemudian Sufiani menghantar orang untuk mencari kedua mereka. Apabila sampai Imam Mahdi dan Mansur ke Mekah, turunlah tentera Sufiani di Al Baida' (padang pasir yang luas) lalu mereka ditenggelamkan kedalam bumi, kemudian keluarlah Imam Mahdi sehingga apabila dia tiba di Madinah maka dia menyelamatkan Bani Hasyim yang ada di situ, kemudian muncul panji-panji hitam hingga ia turun ke air dan apabila berita ini sampai kepada puak Sufiani di Kufah maka mereka melarikan diri, kemudian dia turun ke Kufah dan menyelamatkan Bani Hasyim yang ada di situ, kemudian keluarlah satu kaum dari penduduk awam Kufah dikenali sebagai Asoib yang tidak memiliki senjata melainkan sedikit, dan bersama mereka ada sekumpulan ahli Basrah, mereka mengejar (mendapatkan) puak Sufiani dan menyelamatkan baki tawanan Kufah, kemudian diutus panji-panji hitam untuk berbaiah kepada Imam Mahdi.

- Alfitan oleh Alhafiz Nuaim bin Hammad (Hadis 850)
- Alurful Wardi oleh Imam Sayuti (m/s 68)
- Almalahim Walfitan oleh Ibnu Thawus (m/s 51)

________________________________________
Hadis 26

Al Walid bin Muslim telah meriwayatkan kepada kami dari Abi Abdillah dari Abdil Karim Abi Umayyah dari Muhammad Ibnil Hanafiah katanya: Akan keluar panji-panji hitam Bani Abbas kemudian akan keluar dari Khurasan satu lagi panji-panji hitam, kopiah mereka berwarna hitam dan pakaian mereka berwarna putih, mereka diketuai oleh seorang lelaki yang digelar Syuaib bin Soleh bin Syuaib dari keturunan Bani Tamim. Mereka ini akan mengalahkan puak Sufyani sehingga tiba di Baitul Maqdis, dia (PBT) akan menyerahkan pemerintahannya kepada Imamul Mahdi dan menyerahkan kepadanya 300 orang dari Syam.Tempoh diantara keluarnya dan dia menyerahkan pemerintahan kepada Imam Mahdi 72 bulan.

- Alfitan oleh Alhafiz Nuaim bin Hammad (Hadis 851)
- Alurful Wardi oleh Imam Sayuti (m/s 67-68)
- Fatawa Hadisiah oleh Imam Ibnu Hajar Alhaitami (m/s 42)

________________________________________
Hadis 27

Muhammad bin Fudhail telah meriwayatkan kepada kami, begitu juga Abdullah bin Idris dan Jarir dari Yazid bin Abu Ziad dari Ibrahim dari Alqomah dari Abdullah RA katanya: Ketika kami bersama Rasulullah SAW tiba-tiba datang sekumpulan pemuda dari Bani Hasyim lalu berubah air muka baginda. Kami pun berkata: Ya Rasululah kami lihat ada sesuatu yang kamu tidak sukai dari gambaran wajahmu. Rasulullah pun bersabda: Sesungguhnya Allah telah memilih Akhirat keatas dunia kepada kami Ahlil Bait. Ahli keluargaku selepas aku akan ditimpa bala bencana, dipencilkan dan diusir. Ianya berlarutan hinggalah datang satu kaum dari sebelah Timur yang membawa bersama mereka panji-panji hitam. Mereka menuntut kebenaran tapi dihalang dua atau tiga kali. Lalu mereka berjuang dan mendapat kemenangan lalu diberikan apa yang mereka minta tetapi mereka tidak menerimanya sehinggalah mereka menyerahkannya kepada seorang dari ahli keluargaku. Maka dia memerintah dengan penuh keadilan sepertimana mereka memenuhinya dengan kezaliman. Siapa di antara kamu yang bertemu dengan peristiwa itu datangilah mereka walaupun dengan merangkak diatas salji kerana pada mereka Imam Mahdi.

- Alfitan oleh Alhafiz Nuaim bin Hammad (Hadis 852)
- Sunan Ibnu Majah (Hadis 4082)
- Sunan Alwaridah Filfitan oleh Uthman bin Said Almuqri (m/s 1029-1030)

________________________________________
Hadis 29

Dari Tsauban katanya: Apabila kamu melihat panji panji hitam muncul dari sebelah Timur maka datangilah dia walaupun terpaksa merangkak di atas salji. Sesungguhnya padanya ada Khalifah Allah Imam Mahdi.

- Almustadrak oleh Hakim Annaisaburi (Hadis 8531 dan katanya hadis ini soheh mengikut syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim
- Musnad Imam Ahmad bin Hanbal (Hadis 2241)
- Alqaulul Musaddad oleh Ibnu Hajar Al 'Asqolani (Hadis 13..)

________________________________________
Hadis 30

Daripada Jabir beliau berkata: Berkata Abu Jaafar iaitu Imam Muhammad Al Baqir: Wahai Jabir hendaklah engkau teguh di bumi dan janganlah menggerakkan tangan dan kaki sehinggalah engkau melihat alamat alamat yang akan aku sebutkannya kepada engkau... dan mengutus As Sufiani sebuah pasukan tentera ke Kufah, bilangan mereka 70,000 orang maka mereka akan menindas penduduk Iraq dengan pembunuhan, penyulaan dan penawanan. Ketika mereka dalam keadaan begitu tiba tiba muncul panji panji dari pihak Khurasan yang dengan segera menyebabkan kepada rumah rumah, pada mereka ada orang orang Imam Mahdi.

- Uqdud Durar (m/s 87)

________________________________________
Hadis 31

Daripada Abbas bin Abdil Muttalib bahawa sesungguhnya beliau berkata: Apabila muncul panji panji hitam dari sebelah timur, pendokong pendokongnya akan menyerahkan kepada Al Mahdi pemerintahannya.

- Kharidatul Ajaib (m/s 257)

________________________________________
Hadis 32

Daripada Ibnu Thufail bahawasanya Ali R.A berkata kepadanya: Wahai Amir! Apabila engkau mendengar kedatangan panji panji hitam dari sebelah Khurasan, sedangkan engkau di ketika itu sedang berada di dalam sebuah peti yang terkunci maka wajib bagi engkau memecahkan kunci tersebut beserta petinya sekali sehingga engkau terbunuh di bawahnya, tetapi jika engkau tidak mampu maka hendaklah engkau bergolek sehingga engkau terbunuh di bawahnya.

- Kanzul Ummal ( Juzuk 11 Hadis 315314)
- Jam'ul Jawami' (Juzuk 2 Hadis 212)

________________________________________
Hadis 33

Daripada Muaz berkata: Ketikamana sedang aku, Abu Ubaidah dan Salman duduk sambil menanti Rasulullah SAW, tiba tiba Rasulullah keluar di dalam keadaan matahari yang panas terik dan dalam keadaan ketakutan serta berubah air muka baginda lalu Rasulullah menyebut tentang fitnah As Sufiani, kemudian baginda bersabda: "...kemudian muncul seorang lelaki dari Bani Tamim iaitu Syuaib bin Soleh, Allah (dengan kemurahanNya) telah menganugerahakan negeri Syuaib dengan sebuah panji hitam Al Mahdi yang membawa kemenangan Allah dan kalimahNya, sehingga dibaiahkan Al Mahdi di antara Rukun dan Maqam".

- Almalahim Walfitan oleh Ibnu Thawus (m/s 137)

________________________________________
Hadis 34

Daripada Tabii' berkata: Akan keluar panji panji hitam dari sebelah Khurasan bersamanya satu kaum yang lemah, mereka bersatu lalu Allah membantu mereka dengan kemenangannya.

- Alfitan oleh Alhafiz Nuaim bin Hammad (m/s 84)

________________________________________
Hadis 35

Dalam satu berita panjang mengenai peperangan yang berlaku di antara panji-panji hitam dengan Sufyani yang diceritakan oleh Saiyidina Ali Alaihissalam beliau ada menyebutkan : "... lalu (Allah) mengutus ke atas Sufyani itu seorang pemuda timur yang menyeru kepada ahlil bait Nabi SAW - mereka pemegang-pemegang panji-panji hitam merupakan satu kaum yang lemah - maka Allah pun memuliakan dan menolong mereka, sehingga setiap yang menentang mereka pasti akan dikalahkan.... Syiar mereka "alif mim ta - alif mim ta" (maut bagi penentang mereka), kebanyakan yang terbunuh dikalangan mereka itu pada tempat tempat disekitar timur.

- Kanzul Ummal (Juzuk 14 Hadis 3967)

________________________________________
Hadis 36

Daripada Abu Hurairah, berkata : Rasulullah SAW bersabda : "Apabila berlaku peperangan-peperangan besar itu, Allah akan mengutus pasukan dari kalangan "mawali" (orang Ajam yang sudah bercampur Arab). Mereka itu adalah lebih baik daripada bangsa Arab di sudut kepahlawanan dan di sudut kelengkapan senjata dan dengan sebab mereka itu Allah membela agama.

- Sunan Ibnu Majah (Juzuk 2 Hadis 409)
- Mustadrak Al Hakim (Juzuk 4 Hadis 548)
- Alfitan oleh Nuaim bin Hammad (m/s 132)


Hadis 37

Ad Dailami meriwayatkan dari Tsauban, katanya : "Akan muncul keatas kamu panji-panji hitam dari sebelah Khurasan. Hendaklah kamu mendatanginya walaupun terpaksa merangkan di atas salji. Sesungguhnya padanya ada khalifah Allah - Al Mahdi.

- Kanzul Ummal (Hadis 38679)


Hadis 38

Abdullah bin Ismail Al Basri meriwayatkan kepada kami dari ayahnya dari Hasan Al Basri katanya: Akan keluar di Ar- Rayy seorang lelaki yang sederhana tubuhnya, tidak tinggi dan tidak rendah, hitam manis, merupakan ketua bagi Bani Tamim, janggutnya nipis, dia digelar Syuaib bin Soleh, bersamanya ada 4000 orang, pakaian mereka putih, panji-panji mereka hitam. Dia merupakan muqaddimah kepada Imam Mahdi, dia tidak memerangi sesiapapun melainkan dia akan menewaskannya.

- Alfitan oleh Alhafiz Nuaim bin Hammad (Hadis 854)
- Alurful Wardi oleh Imam Sayuti (m/s 68)


Hadis 39

Diriwayatkan oleh Nuaim bin Hamad daripada Hasan Al Basri beliau berkata: Akan keluar di Ar Rayy seorang lelaki yang sederhana tubuhnya, tidak tinggi dan tidak rendah, hitam manis, dari kalangan Bani Tamim dari keluarga yang dihormati, janggutnya nipis, dia digelar Syuaib bin Soleh, bersamanya ada 4000 orang, pakaian mereka putih, panji-panji mereka hitam. Dia merupakan muqaddimah kepada Imam Mahdi, dia tidak memerangi sesiapapun melainkan dia akan menewaskannya.

- Alfitan oleh Alhafiz Nuaim bin Hammad (m/s 370)

________________________________________
Hadis 40

Rusydain telah meriwayatkan kepada kami dari Abu Lahia'h katanya: Abu Zur'ah telah memberitahuku dari ibnu Zurair daripada Ammar bin Yasir katanya: Pemegang panji panji Imam Mahdi ialah Syuaib bin Soleh.

- Alfitan olehAlhafiz Nuaim bin Hammad (Hadis 856)


Hadis 41

Said Abu Uthman telah meriwayatkan kepada kami dari Jabir dari Abi Jaa'far katanya: Akan keluar seorang pemuda dari Bani Hasyim, ditapak tangan kanannya ada tahi lalat dari Khurasan bersama-sama dengan panji panji hitam, bersamanya juga ada Syuaib bin Soleh. Dia memerangi golongan As Sufyani dan mengalahkan mereka.

- Alfitan olehAlhafiz Nuaim bin Hammad (Hadis 857)


Hadis 42

Al Walid dan Rusydain telah meriwayatkan kepada kami daripada Ibnu Lahia'ah dari Kaa'b bin A'lqamah daripada Sufyan Al Kalbi katanya: Akan keluar bersama panji panji Imam Mahdi seorang pemuda berjanggut nipis berkulit sawo matang, kalau dia memerangi bukit nescaya dia akan meratakannya sehinggalah dia menduduki Ilya'

- Alfitan olehAlhafiz Nuaim bin Hammad (Hadis 858)
- Alurful Wardi oleh Imam Sayuti (m/s 68)
- Ala'trul Wardi oleh Muhammad Belbisi (m/s 65)

Hadis 43

Rusydain telah meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Lahia'h dari Abi Qubail dari Syafa dari Tabi' dari Kaab katanya: Apabila seorang lelaki memerintah bumi Syam dan seorang lagi di Mesir, kemudian orang Syam dan orang Mesir berperang dimana orang Syam telah mengalahkan kabilah-kabilah dari Mesir dan membunuh lelaki mereka, datang seorang lelaki dari Timur membawa panji-panji hitam kecil dan memerangi pemerintah Syam, dialah yang akan meyerahkan ketaatan kepada Al Mahdi.

- Alfitan Oleh Nuaim bin Hammad (Hadis 859)
- Alurful Wardi oleh Imam Sayuti (m/s 68)
- Almalahim Walfitan (m/s 54)


Hadis 44

Nuaim bin Hammad dan Imam Sayuti telah meriwayatkan dari Abi Qubail: Akan memerintah di Afrika seorang Amir berumur dua belas tahun dan berlaku selepasnya satu fitnah kemudian seorang lelaki berkulit agak gelap akan memerintah dengan penuh keadilan kemudian dia menuju Imam Mahdi dan menyerahkan ketaatan kepadanya dan berjuang bagi pihaknya.

- Alfitan Oleh Nuaim bin Hammad (Hadis 859)
- Alurful Wardi oleh Imam Sayuti (m/s 68)
- Alburhan Lilmuttaqi Alhindi (Juzuk 7 Hadis 9)


Hadis 45

Abdullah bin Marwan telah meriwayatkan kepada kami dari Al A'la bin U'tbah dari Saidina Hasan bahawa Rasulullah SAW telah menyebut tentang bala bencana yang akan menimpa ahli keluarga Baginda sehinggalah Allah mengutuskan panji-panji hitam dari Timur, siapa yang membantunya nescaya akan dibantu dan siapa yang menghinanya pasti Allah hina sehinggalah mereka mendatangi seorang lelaki yang namanya seperti namaku dan menyerahkan urusan mereka padanya lalu Allah membelanya dan membantunya.

- Alfitan Oleh Nuaim bin Hammad (Hadis 860)
- Alurful Wardi oleh Imam Sayuti (m/s 69)
- Alburhan (Juzuk 7 Hadis 5)


Hadis 46

Al Walid telah meriwayatkan kepada kami dari Ruh bin Abi Al I'zar katanya Abdul Rahman bin Al Audi telah berkata: Aku telah mendengar Abdul Rahman bin Al Ghaz bin Rabia'h Al Jarasy berkata: Aku telah mendengar sahabat Rasulullah Amru bin Murrah Al Jamali berkata: Pasti akan keluar dari Khurasan bendera hitam, mereka akan menambat kuda-kuda mereka pada pokok-pokok zaitun yang ada di antara Lahya dan Harasta, kami berkata: Tidak ada di antara kedua tempat itu pokok zaitun. Katanya: Akan dipenuhi di antara keduanya dengan pokok zaitun sehinggalah pengikut-pengikut bendera hitam akan singgah di situ dan menambat kuda mereka pada pokok zaitunnya.

- Alfitan oleh Alhafiz Nuaim bin Hammad (Hadis 861)

________________________________________
Hadis 47

Muhammad bin Abdullah Abu Abdullah At Tiharti telah meriwayatkan kepada kami dari Abdul Rahman bin Ziad bin Ana'm dari Muslim bin Yassar dari Said bin Musayyab katanya: Rasulullah SAW telah bersabda: Akan keluar dari Timur panji panji hitam Bani Abbas kemudian mereka memerintah sepertimana Allah tentukan kemudian akan keluar panji panji hitam kecil dari Timur yang akan memerangi seorang lelaki dari keturunan Abu Sufyan dan orang orangnya, mereka menyerahkan ketaatan mereka kepada Imam Al Mahdi.

- Alfitan Oleh Nuaim bin Hammad (Hadis 862)
- Alurful Wardi oleh Imam Sayuti (m/s 69)
- Alburhan (Juzuk 7 Hadis 11)

Hadis 48

Al Walid dan Rusydain telah meriwayatkan kepada kami dari Ibni Lahia'h dari Abi Qubail dari Abi Rauman dari Ali katanya : Akan keluar panji-panji hitam memerangi golongan As Sufyani, dikalangan mereka ada seorang lelaki dari Bani Hasyim yang mempunyai tahi lalat pada bahu kirinya, mereka dipimpin oleh seorang lelaki dari Bani Tamim yang digelar Syuaib bin Soleh, mereka akan mengalahkan golongan As Sufyani.

- Alfitan oleh Alhafiz Nuaim bin Hammad (Hadis 863)

Hadis 49

Al Walid dan Rusydain telah meriwayatkan kepada kami dari Ibni Lahia'h katanya: Abu Zurah telah menceritakan kepadaku dari Ibni Zurair dari Saidina Ammar bin Yasir katanya: Bila Sufyani sampai ke Kufah, dan membunuh pengikut Muhammad keluarlah Imam Mahdi pemegang panji-panjinya Syuaib bin Soleh.

- Alfitan Oleh Nuaim bin Hammad (Hadis 859)
- Kitab Alghibah Atthusi (Juzuk 46 Hadis 479)

Hadis 50

Said Abu Uthman telah meriwayatkan kepada kami dari Jabir dari Abi jaa'far katanya: Panji-panji hitam yang datang dari khurasan akan menduduki Kufah, bila Imam Mahdi muncul di Mekah mereka menghantar baiah kepadanya.

- Alfitan Oleh Nuaim bin Hammad (Hadis 865)
- Alurful Wardi oleh Imam Sayuti (m/s 69)

Hadis 51

Al Walid bin Muslim dan Rusydain bin Saad telah meriwayatkan kepada kami dari Ibni Lahia'h dari Abi Qubail dari Abi Rauman dari Saidina Ali bin Abi Thalib RA katanya: Apabila tentera berkuda As Sufyani telah keluar ke Kufah dan menghantar utusan kepada ahli Khurasan sedangkan utusan Khurasan keluar mencari Imam Mahdi lalu dia dan Al Hasyimi bertemu dengan panji-panji hitam yang dipimpin oleh Syuaib bin Soleh lalu bertemu pula dengan orang orang As Sufyani di pintu Astokhor maka berlakulah pertempuran yang besar diantara mereka, panji panji hitam mendapat kemenangan dan tentera berkuda As Sufyani melarikan diri, ketika itulah semua manusia menginginkan Imam mahdi dan mencarinya.

- Alfitan Oleh Nuaim bin Hammad (Hadis 868)
- Alurful Wardi oleh Imam Sayuti (m/s 69)
- Kanzul Ummal (Hadis 39667)

Hadis 52

Said Abu Uthman telah meriwayatkan kepada kami dari Jabir dari Abi Jaa'far katanya: As Sufyani menghantar tenteranya ke segenap penjuru setelah dia menduduki Kufah dan Baghdad, maka dia mengirim sepasukan tenteranya ke negara Ma Waraunnahar (negara dibelakang sungai) terdiri dari penduduk Khurasan, kemudian ahli Masyriq (penduduk timur) menyambut mereka dengan peperangan, dan pergilah pengirim berita mereka maka apabila sampai berita itu kepada As Sufyani dia pun menghantar sepasukan tentera yang besar ke Astokhor bersama mereka (diketuai) seorang lelaki dari bani Ummayyah, maka berlakulah peperangan di Qumas, dan peperangan di Daulat Ar Rayy, dan peperangan di sempadan Zarnaj, ketika itu As Sufiani memerintahkan supaya dibunuh penduduk Kufah dan penduduk Madinah, dan ketika itu pula muncul panji-panji hitam dari Khurasan, bersama seluruh manusia itu (diketuai) seorang pemuda dari bani Hasyim, ditapak tangan kanannya terdapat tahi lalat, Allah mempermudahkan urusan dan perjalanan mereka, kemudian berlakulah peperangan di sempadan Khurasan, dan berjalanlah Al Hasyimi (pemuda bani Hasyim) tadi melalui jalan Ar Rayy maka keluarlah seorang lelaki dari bani Tamim berdarah ajam yang digelar Syuaib bin Soleh ke Astokhor kepada lelaki dari bani Ummayyah, maka bertemulah dia (pemuda bani Tamim) dan Imam Mahdi dan Al Hasyimi di tengah-tengah Astokhor, lalu berlakulah di antara kedua mereka korban nyawa yang besar, bersama mereka itu terdapat seorang lelaki dari bani Udai maka Allah menolong penolong-penolongNya dan tentera-tenteraNya, kemudian berlaku pula peperangan di Madain selepas berlakunya peperangan Ar Rayy, manakala di Aqir Qufa berlaku peperangan Sailamiyyah yang mampu diceritakan oleh mereka yang terselamat, kemudian berlaku perbunuhan yang besar di Bybilon dan peperangan di sebuah kawasan di kawasan Nasibin, kemudian keluar satu kaum dari kalangan orang awam mereka kepada seorang yang kecil sebelah matanya, dan merekalah Asoib, umumnya mereka itu dari Kufah dan Basrah hinggalah mereka itu nanti akan membebaskan tawanan tawanan yang berada di tangan As Sufiani.

- Alfitan Oleh Nuaim bin Hammad (Hadis 869)
- Alurful Wardi oleh Imam Sayuti (m/s 69)

________________________________________
Hadis 53

Dalam satu hadis marfu' dari Amru bin Sulaiman Al Aufiy menyebutkan bahawa Rasulullah SAW bersabda : "(Allah) Telah menunjukkan kepadaku nenek moyang (bangsa-bangsa Arab) dan aku melihat datuk Bani Tamim itu tegap gagah, tidak terkalah oleh orang yang mahu menewaskannya". Salah seorang sahabat berkata : "Mereka itu begian begian". Lalu Rasulullah SAW pun bekata : "Sebutlah kebaikan mereka, sesungguhnya mereka itu agung, tetap pendirian, pendokong kebenaran di akhir zaman".

- Al Uhad Walmatsani (Hadis 1149)

Hadis 54

Qatadah meriwayatkan dari seorang lelaki Syam yang dikatakan namanya itu Al Hasan bin Rustum bahawa Nabi SAW telah bersabda : "Sesungguhnya ada dikalangan umatku seorang lelaki dari Bani Tamim yang dengan syafaatnya kebanyakan orang masuk ke Syurga".

- Al Uhad Walmatsani (Hadis 2653)

Hadis 55

Ibrahim bin Alqamah meriwayatkan daripada Abdullah bahawa Rasulullah SAW bersabda : Akan muncul panji-panji hitam dari sebelah timur (menyertai peperangan hesar) - sehingga kuda-kuda mengharungi darah sampai ke lututnya. Mereka menzahirkan (memperjuangkan) keadilan dan menuntut keadilan namun mereka tidak diberinya. Lalu mereka pun terus menzahirkan (memperjuangkan) keadilan dan menuntutnya tetapi tidak juga diberikan.

- Musnad Abi Ya'la (Hadis 5084)

Hadis 56

Al Walid dan Rusydain telah meriwayatkan kepada kami dari Ibni Lahi'ah dari Abi Qubail dari Abi Rauman dari Saidina Ali RA katanya : Golongan As Sufyani akan bertemu dengan panji-panji hitam yang bersamanya seorang pemuda dari Bani Hasyim, ditangan kananya ada tahi lalat, mereka dipimpin oleh seorang lelaki dari Bani Tamim yang digelar Syuaib bin Soleh di pintu Astokhor dan berlakulah pertempuran sengit diantara mereka dan panji-panji hitam mendapat kemenangan, tentera berkuda As Sufyani melarikan diri, ketika itu semua manusia menginginkan Imam Mahdi dan mencarinya.

- Alfitan Oleh Nuaim bin Hammad (Hadis 870)
- Uqdud Durar (m/s 93)

Hadis 57

Muhammad bin Abdullah At Tiharti telah meriwayatkan kepada kami dari Muawiyah bin Soleh dari Syuraih bin Ubaid dan Rasyij bin Saad dan Dhamrah bin Habib dan guru-guru mereka, kata mereka: As Sufyani menghantar tenteranya keseluruh Timur di bumi Khurasan dan Parsi, orang-orang Timur bangun dan memerangi mereka dan berlakulah pertempuran di antara mereka di beberapa temapat, bilamana peperangan berpanjangan orang-orang Timur itu berbaiah kepada seorang lelaki dari Bani Hasyim yang datang dari hujung Timur, lalu dia membawa orang-orang Khurasan dibawah pimpinan seorang lelaki dari bani Tamim yang berdarah ajam, berkulit sawo matang, berjanggut nipis, keluar juga bersama-samanya seramai 5000 orang apabila mendegar berita munculnya (Imam Mahdi) dan berbaiah kepadanya, maka dialah merupakan muqaddimah kepada Imam Mahdi, kalau dia menghadapi bukit yang teguh nescaya dapat diratakannya, maka bertemulah dia dan pasukan As Sufyani lalu dia menewaskan mereka terbunuhlah daripada mereka satu korban nyawa yang besar, kemudian berlaku pula kemenangan bagi As Sufyani, dan keluarlah Syuaib bin Soleh bersembunyi ke Baitul Maqdis menyerahkan kepada Imam Mahdi kedudukannya apabila dia mendapat tahu pemergiannya ke Syam.

- Alfitan Oleh Nuaim bin Hammad (Hadis 871)
- Uqdud Durar (m/s 94-95)


Hadis 58

Abdullah bin Amrwan telah meriwayatkan kepada kami dari Al Haitsam bin Abdul Rahman daripada orang yang menceritakan kepadanya dari Saidina Ali bin Abi Thalib RA katanya: Akan keluar seorang lelaki sebelum Imam Mahdi dari ahli keluarganya di Timur, dia memikul pedang di atas bahunya selama lapan bulan, dia berjuang dan menuju ke Baitul Maqdis tetapi dia meninggal dunia sebelum sampai ke Baitul Maqdis.

- Alfitan Oleh Nuaim bin Hammad (Hadis 874)
- Alurful Wardi oleh Imam Sayuti (m/s 373-374)
- Kanzul Ummal (Hadis 39669)

________________________________________
Hadis 59

Said Abu Uthman telah meriwayatkan kepada kami dari Jabir dari Abi Jaa'far katanya: Panji-panji hitam dari Khurasan akan menduduki Kufah, bilamana muncul Imam Mahdi di Mekah mereka menghantar bai'ah kepada Imam Mahdi.

- Alfitan Oleh Nuaim bin Hammad (Hadis 875)
- Uqdud Durar (m/s 95)


Hadis 60

Al Walid dan Rusydain telah meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Lahia'h dari Abi Qubail dari Abi Rauman dari Saidina Ali RA katanya: Apabila panji-panji hitam yang ada padanya Syuaib bin Soleh telah mengalahkan golongan As Sufyani semua orang menginginkan Imam Mahdi lalu mereka mencarinya, dia keluar dari Mekah membawa bendera Rasulullah SAWdan bersembahyang dua rakaat selepas mana manusia telah putus asa dengan kezahirannya kerana bala yang berpanjangan yang menimpa mereka. Bila dia selesai sembahyang dia beredar dan berkata bala bencana telah mencengkam umat Muhammad dan ahli keluarga baginda, kita telah ditekan dan ditindas.

- Alfitan Oleh Nuaim bin Hammad (Hadis 945)
- Alurful Wardi oleh Imam Sayuti (m/s 77)
- Alburhan (Bab 6 Hadis 11)

Hadis 61

Daripada Saidina Ali RA katanya: Sabda Rasulullah SAW, akan keluar seorang lelaki dari negara belakang sungai yang di gelar Al Harith Harrath dibawah pimpinan seorang lelaki yang digelar Al Mansur (yang dibantu Allah), dia menyediakan tapak atau membela keluarga baginda Rasulullah sepertimana Quraisy menjadi penguat kepada Rasulullah SAW, wajiblah kepada setiap orang yang beriman membantunya atau menyahut seruannya.

- Sunan Abu Daud (Hadis 4290)
- Sunan Nasaee
- Masobih Assunnah (Juzuk 3 m/s 494)

Hadis 62

Ibnu Abi Syaibah dan Nuaim bin Hammad meriwayatkannya di dalam kitab Al Fitan begitu juga Ibnu Majah dan Abu Nuaim dari Ibnu Mas'ud RA katanya: Satu ketika kami bersama Rasulullah SAW tiba-tiba datang beberapa orang pemuda dari Bani Hasyim, bila Rasulullah melihat mereka baginda mengalirkan air mata dan wajahnya berubah lalu aku bertanyanya, kami masih melihat dari mukamu ada sesuatu yang kami tidak suka? Sabda baginda: Kami Ahlul Bait telah Allah pilih buat kami Akhirat dari dunia dan sesungguhnya ahli keluargaku akan ditimpa bala bencana, penindasan dan diusir sehinggalah datang satu kaum dari sebelah Timur yang bersama mereka panji-panji hitam mereka meminta kebaikan tapi tidak diberikan pada mereka lalu mereka berjuang dan mendapat kemenangan dan diberi kepada mereka apa yang mereka minta tetapi mereka tidak menerimanya sehinggalah mereka menyerahkannya kepada seorang lelaki dari ahli keluargaku yang akan mengisinya dengan keadilan sepertimana ia diisi dengan kezaliman, barangsiapa dikalangan kamu yang bertemu dengan peristiwa ini datangilah mereka walaupun dengan merangkak di atas salji kerana dialah Imam Mahdi.

Kata Al Hafiz Imaduddin Ibnu Kathir : Kisah ini mengandungi isyarat kepada kerajaan Bani Abbas dan isyarat bahawa Imam Mahdi berlaku selepas kerajaan Bani Abbas.

- Alfitan oleh Alhafiz Nuaim bin Hammad (Hadis 945)
- Sunan Ibnu Majah (Hadis 4082)
- Musonnaf Ibnu Abi Syaibah (Juzuk 15 Hadis 19573)

Hadis 63

Daripada Tsauban RA katanya: Rasulullah SAW bersabda: Tiga orang akan berbunuh-bunuhan pada harta simpanan, kesemua mereka adalah anak pemerintah tetapi seorang pun tidak memperolehinya, kemudian muncul panji-panji hitam dari Timur memerangi mereka dalam peperangan yang tiada tolok bandingnya kemudian dia menyebut sesuatu, dan sabda Rasulullah lagi: Bila kamu melihatnya berbaiahlah kepadanya walaupun terpaksa merangkak diatas salji kerana sesungguhnya dialah Khalifah Allah Imam Mahdi.

- Mustadrak Al Hakim (Hadis 8432)
- Misbah Azzujajah (Juzuk 4 m/s 203)
- Kitab Annihayah oleh Ibnu Katsir (Juzuk 1 m/s 29)

Hadis 64

Imam Sayuti, Ibnu Majah dan Thabrani meriwayatkan dari Abdullah bin Al Harast bin Juzu' Az Zubaidi katanya: Sabda Rasulullah SAW: Akan keluar sekelumpuk manusia dari Timur dan menyerahkan kepada Imam Mahdi kekuasaanya.

- Sunan Ibnu Majah (Hadis 4088)
- Mu,jam Atthobrani Al Ausat (Juzuk 1 Hadis 287)
- Attazkirah Oleh Imam Qurtubi (m/s 614)

Hadis 65

Terjemahannya :
Imam Sayuti, Imam Ahmad,Tarmizi dan Nuaim bin Hammad telah merawikan dari Abu Hurairah katanya: Sabda Rasulullah SAW: Akan keluar dari Khurasan panji-panji hitam yang tidak dapat disekat oleh sesuatupun sehinggalah mereka menguasai Ilya'.

Kata Ibnu Kathir: Panji-panji hitam ini bukan yang dibawa oleh Abu Muslim Al Khurasani yang merampas kerajaan Bani Umayyah tetapi ia adalah panji-panji hitam lain yang datang mengiringi Imam Mahdi.

- Musnad Imam Ahmad (Hadis 8760)
- Jami' Tarmizi (Hadis 2270)
- Lisanul Mizan oleh Ibnu Hajar (Juzuk 2 m/s 419)
- Kanzul Ummal (Hadis 38652)

Hadis 66

Imam Thabrani meriwayatkan dalam kitabnya Al Ausat daripada Ibnu Umar bahawa Nabi SAW memegang tangan Saidina Ali dan bersabda : Akan keluar dari sulbi Ali ini seorang pemuda yang akan memenuhu bumi dengan keadilan dan saksama, apabila kamu melihat peristiwa itu hendaklah kamu bersama Pemuda Bani Tamim, sesungguhnya dia muncul dari sebelah Timur dan dialah pemegang panji Imam Mahdi.

- Majma' Zawaid (Juzuk 1 m/s 317)
- Alurful Wardi (m/s 62)
- Fatawa Hadisiah (m/s 40)
- Al Iza'ah (m/s 129)

Hadis 67

Al Hasan bin Sufyan dan Abu Nuaim telah meriwayatkan dari Tsauban katanya : Telah bersabda Rasulullah SAW: Akan datang panji-panji hitam (kekuasaan) dari sebelah Timur, seolah olah hati mereka (pendukung pendukung) seperti kepingan - kepingan besi (jiwa berani), barangsiapa mendengar tentang mereka hendaklah datang kepada mereka dan berbaia'hlah kepada mereka sekalipun merangkak di atas salji.

- Alurful Wardi (m/s 64)
- Alburhan (Bab 7 Hadis 5)
- Uqdud Durar (m/s 95)

________________________________________
Hadis 68

Imam Nuaim bin Hammad telah meriwayatkan dari Saidina Ammar bin Yasir katanya: Pemegang panji Imam Mahdi adalah Syuaib bin Soleh.

- Alurful Wardi (m/s 68)

Hadis 69

Imam Sayuti telah meriwayatkan dari Saidina Ali katanya: Akan keluar panji-panji hitam memerangi golongan As Sufyani, padanya ada seorang pemuda dari Bani Hasyim yang ditapak tangan kirinya ada tahi lalat, yang dipimpin oleh seorang lelaki dari Bani Tamim yang digelar syuaib bin Soleh, mereka mengalahkan golongan As Sufyani.

- Alurful Wardi (m/s 69)


Hadis 70

Imam Suyuti telah meriwayatkan juga dari Dhamrah bin Habib dan guru-gurunya kata mereka: As Sufyani menghantar tentera berkudanya sehingga sampai keseluruh Timur dari bumi Khurasan dan bumi Parsi, orang orang Timur bangun dan memerangi mereka dan berlaku pertempuran diantara mereka di beberapa tempat. Bilamana peperangan berpanjangan mereka berbaiah kepada seorang lelaki dari Bani Hasyim, mereka ketika itu di hujung Timur lalu dia membawa ahli Khurasan dibawah pimpinan seorang lelaki dari Bani Tamim yang mempunyai darah ajam yang digelar Syuaib Ibnu Soleh berkulit sawo matang dan berbadan sederhana, dia keluar kepada Al Hasyimi bersama 5000 orang orangnya, bilamana sampai kepada Al Hasyimi beita itu dia terus bergabung dan menjadikan Pemuda Bani Tamim pemimpinnya, kalaulah mereka menghadapi bukit-bukit yang terpasak gagah nescaya mereka akan meratakannya. Maka bertemulah Pemuda Bani Tamim dan tentera berkuda As Sufyani dan mendapat kemenangan keatas mereka dan memebunuh ramai tentera As Sufyani, selepas itu golongan As Sufyani pula yang menang, Al Hasyimi berundur begitu juga Syuaib bin Soleh perrgi ke Baitil maqdis secara diam-diam untuk menyerahkan kepimpinan kepada Imam Mahdi bilamana dia mendengar kedatangan Imam Mahdi ke Syam.

Kata Al Walid:
Telah sampai kepada aku bahawa Al Hasyimi adalah saudara sebapa dengan Imam Mahdi, kata sebahagian ulamak, dia anak saudara Imam Mahdi dan kata sebahagian yang lain, dia tidak mati tetapi berundur ke Mekah setelah kekalahan itu, bila muncul Imam Mahdi dia keluar semula.

- Alurful Wardi (m/s 70)
- Uqdud Durar (m/s 94-95)


Hadis 71

Daripada Alqomah bin Qais dan Abdah As Salmani dari Abdullah bin Masuud katanya: Kami menziarahi Rasulullah SAW, baginda keluar kepada kami dengan wajah yang ceria, dapat dilihat kegembiraan pada wajahnya, semua yang kami tanyakan dijawabnya, bila kami diam baginda memulakannya sehinggalah lalu sekumpulan pemuda dari Bani Hasyim bersama mereka Saidina Hasan dan Saidina Husin, sebaik sahja mereka berlalu dari situ mengalir air mata baginda. Lalu kami berkata: Wahai Rasulullah kami masih melihat pada wajahmu sesuatu yang kamu tidak sukai, sabda Rasulullah: Kami Ahlul Bait Allah telah memilih Akhirat kepada kami diatas dunia dan sesungguhnya ahli keluargaku akan ditimpa penindasan dan diusir dari negara sehinggalah diangkat panji-panji hitam dari sebelah Timur, mereka meminta kebenaran tetapi tidak diberikan kepada mereka lalu mereka berjuang dan mendapat kemenangan. Barangsiapa yang bertemu mereka dikalangan kamu dan orang selepas kamu datangilah ketua ahli keluargaku walaupun dengan merangkak diatas salji, kerana sesungguhnya itulah panji panji kebenaran yang mereka akan serahkan kepada seorang lelaki dari ahli keluargaku, namanya seperti namaku dan nama ayahnya seperti nam ayahku, dia akan memerintah dunia dan mengisinya dengan keadilan dan saksama seperti mana dunia telah dipenuhi sebelumnya dengan kejahatan dan kezaliman.

- Almustadrak (Hadis 8434)
- Kanzul Ummal (Hadis 38677)
- Alizaa'ah (m/s 131-132)


Hadis 72

Daripada Abdullah bin Harist bin Juzu' Az Zubaidi katanya: Sabda Rasulullah SAW akan lahir satu golongan manusia dari Timur, mereka menyiapkan tapak kepada pemerintahan Imam Mahdi.

- Sunan Ibnu Majah
- Sunan Baihaqi
- Uqdud Durar (m/s 92)

Hadis 73

Daripada Said bin Musayyab RA katanya: Sabda Rasulullah SAW : akan muncul dari Timur panji-panji hitam Bani Abbas, ianya berlaku selama yang Allah kehendaki kemudian muncul pula panji-panji hitam kecil dan pengikut-pengikutnya dari Timur yang memerangi seorang lelaki dari ahli keluarga Abu Sufyan, mereka menyerahkan ketaatan kepada Imam Mahdi.

- Alhafiz Nuaim bin Hammad
- Uqdud Durar
- Alisyaa'ah (m/s 114)

________________________________________
Hadis 74

Dari Muhammad bin Al Hanafiah, berkata: Akan keluar panji-panji dari Khurasan, kemudian keluar pula panji-panji yang lain, pakaian mereka putih, mereka itu diketuai oleh seorang lelaki dari bani Tamim, dia akan menyerahkan kepada Imam Mahdi kekuasaannya, tempoh di antara keluarnya dan di antara manusia menyerahkan kepada Imam Mahdi kekuasaannya itu ialah 72 bulan.

- Sunan Abu 'Amru Addani
- Sunan Alwaridah Filfitan (Juzuk 5 m/s 1055-1056)
- Uqdud Durar (m/s 93)

Hadis 75

Diriwayatkan dari Hudzaifah bahawa Rasulullah SAW telah bersabda : "Apabila orang-orang Sudan keluar, mereka menuntut orang-orang Arab dalam keadaan terbuka sehingga mereka sampai di tengah bumi - atau Baginda menyebut tengah Jordan, ketika mereka berkeadaan begitu keluarlah Sufyani memimpin 360 tentera penunggang kuda memasuki bandar Dimasyq. Belum pun sampai sebulan sesudah itu 30,000 tentera dari bani Kalb telah menyertai Sufyani. Sufyani pun mengutus pasukan tentera ke Iraq, membunuh 100,000 jiwa di Al- Wuzara', kemudian mereka menuju ke Kufah lalu menjarahnya. Ketika itulah keluarlah panji-panji hitam dari timur yang dipimpin oleh seorang lelaki dari Bani Tamim yang disebut sebagai Syuaib bin Soleh, dia pun memerangi pasukan Sufyani itu dan menyelamat tawanan-tawanan mereka dari kalangan orang Kufah. Sufyani mengutus satu pasukan lain ke Madinah dan pasukan itu menjarah Madinah selama 3 hari. Kemudian pasukan tersebut menuju ke Mekah, ketika mereka sampai di Baidaa' Allah memerintahkan kepada Malaikat Jibril: "Wahai Jibril, azablab mereka". Jibril pun menghentak pasukan itu dengan kakinya dengan sekali hentakan hingga Allah menenggelamkan mereka ke dalam perut bumi. Dua orang dari pasukan itu terselamat, mereka pun kembali kepada Sufyani lalu melaporkan kejadian tersebut namun Sufyani tidak merasa takut. Kemudian sekumpulan lelaki dari Quraisy telah melarikan diri ke Qastantiniah, Sufyani pun mengutus kepada Raja Rom agar mengembalikan kumpulan tersebut kepadanya. Raja Rom menyetujui permintaan tersebut, mereka dipancung di pintu kota Damsyiq... Kemudian Allah pun mengurniakan kemenangan kepada penduduk timur".

- Attahzib oleh Ibnu Asakir (Juzuk 1 m/s 196)
- Mu'jam Azzawaid (Juzuk 7 m/s 6)
- Jami'ul Bayan oleh Atthobari (Juzuk 15 m/s 17)

Hadis 76

Hudzaifah berkata : ...lalu Imran bin al Hashain pun bertanya : Wahai Rasulullah bagaimana kami mahu mengenalinya (Imamul Mahdi) ? Rasulullah SAW menjawab: "Dia adalah seorang lelaki dari keturunanku, perawakannya seperti lelaki bani Israel, memakai dua helai aba'ah (jubah) qathwaniyyah, wajahnya umpama bintang bergemerlapan, di pipi kanannya tahi lalat hitam, dia berumur 40 tahun, keluarlah para Abdal dari Syam dan yang seumpama mereka, para Nujaba' dari Mesir, para Asoib penduduk timur dan yang seumpama mereka - kesemuanya menuju ke Mekah membaiah Imamul Mahdi di kakbah antara rukun dan maqam. Kemudian Imamul Mahdi keluar menuju ke Syam, Jibril di hadapannya, Mikail di belakangnya. Penduduk langit dan bumi, mergastua, binatang buas serta ikan di laut bergembira dengan kedatangannya. Air menjadi banyak di dalam kerajaannya, sungai mengalir dengan baiknya, penduduk bumi bertambah ramai. Imamul Mahdi mengeluarkan harta karun, beliau mara ke Syam dan membunuh As Sufyani di bawah sebatang pohon yang dahan-dahannya condong ke arah tasik Thabariyyah, Imam Mahdi memerangi Bani Kalab". Rasulullah menyambung lagi: "Maka orang yang rugi itu ialah siapa yang tidak menyertai peperangan Imam Mahdi menentang Bani Kalb itu walaupun sekadar dengan aqqal (tali pengikat)". Hudzaifah bertanya: Wahai Rasulullah bolehkah mereka itu diperangi sedangkan mereka itu juga beriman? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW: "Wahai Huzdaifah, waktu itu mereka telah murtad, mereka menganggap arak itu halal dan mereka tidak menunaikan sembahyang".

- Alurful Wardi (m/s 391-392)


Hadis 77

Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Qatadah: apabila keluar Al Mahdi dari Madinah ke Mekah maka sampailah berita itu kepada As Sufiani lalu dia pun mengutus sepasukan tentera ke Mekah dan mengarahkan supaya dibunuh sesiapa sahaja dari kalangan Bani Hasyim maka ada di kalangan mereka itu dibunuh dan ada yang lari ke bukit bukau sehinggalah zahirnya Al Mahdi maka mereka pun mencarinya lalu bertemulah mereka dengannya di Mekah maka mereka pun berkata: Bukankah engkau ini si fulan? Lalu dia pun menjawa: Aku hanyalah dari kalangan orang Ansar, kemudian dia diikuti ke Madinah maka mereka (sekali lagi) mencarinya lalu pulanglah beliau ke Mekah semuladan begitulah seterusnya sehingga tiga kali maka (akhirnya) mereka mendapatkannya lagi pada kali yang ketiga lalu mereka membaiahnya di antara Rukun dan Maqam. Waktu itu bertemulah tentera Sufiani dan penolong penolong Al Mahdi dari kalangan penduduk Syam bilangan tentera Badar, kemudian beliau (Al Mahdi) lalu menghala ke Madinah bersama samanya orang orang mukminin, kemudian beliau menghala ke arah Kufah, kemudian beliau berpatah balik ke Syam dengan ketewasa di tangan As Sufiani maka Allah pun mengeluarkan ke aatas As Sufiani seorang wazir Al Mahdi dari Timur maka dia pun mengalahkan As Sufiani yang dalam perjalanan ke Syam, lalu Al Mahdi pun menuju ke sana dan menyembelihnya di bendul pintu Baitul Maqdis dan merampas harta rampasan perangnya dan orang orang yang bersamanya saudara saudaranya yang menjadi tenteranya dari kalangan Bani Kalab dengan satu rampasan yang besar.

- Ghaliatul Mawa'iz (m/s 79)

Hadis 78

Diriwayatkan juga daripada Ali bin Abi Talib beliau berkata: Akan keluar seorang lelaki sebelum Al Mahdi dari kalangan ahli keluarganya di Timur, dia memikul pedang di bahunya selama 8 bulan, dia memerangi dan menghala ke arah Baitul Maqdis, tetapi dia mati sebelum sampai ke sana.
- Alurful Wardi (m/s 373-374)


________________________________________
Hadis 79

Diriwayatkan Ibnu Asakir dari Ali R.A: Apabila (berperanan penyeru kepada ahlil bait Muhammad SAW), Allah menghimpunkan penduduk Timur dan penduduk Barat. Adapun Rufaqa' itu daripada penduduk Kufah, dan Abdal pula daripada penduduk Syam. Dan telah sah bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda: Akan berlaku perselisihan di waktu kematian seorang khalifah maka di waktu itu keluarlah seorang lelaki dari Madinah melarikan diri ke Mekah, lalu dia didatangi oleh manusia dari kalangan penduduk Mekah maka mereka mengeluarkannya (menonjolkannya) sedangkan beliau tidak menyukainya lalu mereka membaiahnya di satu kawasan di antara Rukun dan Maqam, maka (as Sufiani) mengutus kepada mereka satu pasukan dari Syam lalu mereka ditenggelamkan di "Al Baida'" (sebuah padang yang luas) di satu kawasan di antara Mekah dan Madinah. Maka apabila manusia melihat kejadian itu datanglah kepadanya Abdal dari penduduk Syam dan Asoib dari penduduk Iraq lalu mereka itu berbaiah kepadanya, kemudian muncul seorang lelaki dari Quraish, saudara saudaranya dari (Bani) Kalab, maka dia pun mengutus (Bani Kalab) kepada mereka (Abdal dan Asoib) maka mereka pun (ditewaskan) dan itulah pasukan (Bani) Kalab. Maka kecewalah kepada siapa yang tidak dapat menyaksikan harta rampasan (Bani) Kalab, lalu diagihkan harta tersebut dan dilakukan terhadap manusia dengan apa yang dilakukan oleh Nabi mereka SAW lalu Islam memerintah bumi.

- Mukhtasar SunanAbu Daud (Juzuk 6 m/s 161)
- Attajul Jami' Llusul (Juzuk 5 m/s 341)
- Misykatul Masobih (Hadis 5456)

Hadis 80
Diriwayatkan dari Muhammad bin Al Hanafiah bahawa Saidina Ali bin Abi Talib pernah berkata pada suatu hari di dalam sebuah majlisnya: .......maka Allah akan mengutuskan (ketika itu ) seorang pemuda daripada Timur, dia menyeru kepada ahli keluarga Rasulullah SAW, mereka itu (pendukung pendukungnya) adalah terdiri dari kalangan orang yang lemah lemah, tetapi Allah memuliakan mereka dengan memberikan kemenangan, tidak ada sesiapapun yang mereka hadapi melainkan pasti mereka akan tumpaskan........ .

- Kanzul Ummal (Hadis 39680)

________________________________________
Hadis 81

Diriwayatkan dari Abi Qalabah daripada Abi Asma' dari Tsauban dari Rasulullah SAW: Apabila kamu melihat panji panji hitam dari sebelah Khurasan, maka hendaklah kamu mendatanginya dengan berjalan kaki kerana sesungguhnya bersamanya terdapat khalifah Allah Al Mahdi.

- Albad'u Wattarikh (Juzuk 1 m/s 174)
- Kharidatul 'Ajaib (m/s 197)

Hadis 82

Diriwayatkan dari hadis Huzaifah bin Yaman R.A beliau berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: Baginda pun menyebutkan fitnah yang akan berlaku dikalangan penduduk Timur dan penduduk Barat..... kemudian Urwah bin Muhammad As Sufiani mengutus sepasukan tentera ke Kufah berjumlah 15,000 pahlawan berkuda, dan dia juga mengutus sepasukan tentera lagi berjumlah 15,000 penunggang ke Mekah dan Madinah untuk memerangi Al Mahdi serta orang orang yang bersamanya. Adapun pasukan pertama mereka sampai ke Kufah maka mereka mengalahkan mereka dan ditawan siapa sahaja yang berada di sana dari kalangan wanita dan kanak kanak dan dibunuh yang lelakinya dan diambil apa sahaja yang mereka dapati daripada harta, kemudian pasukan tersebut pulang maka berlakulah satu suara teriakan di Timur lalu mereka diikuti oleh salah seorang ketua daripada ketua ketua Bani Tamim yang dikatakan Syuaib bin Soleh maka dia menyelamatkan para tawanan dari tangan mereka (As Sufiani) dan mengembalikan ke Kufah.

- Attazkirah oleh Imam Qurtubi (m/s 609-610)

Hadis 83

Diriwayatkan oleh Ali R.A beliau berkata: Sesungguhnya bagi ahli keluarga Muhammad di "Toliqan" terdapat harta simpanan yang Allah akan zahirkannya apabila Dia berkehendak, mereka itu penyeru kebenaran, mereka membangun dengan izin Allah lalu maka mereka menyeru kepada agama Allah.

- Syarhu Nahjul Balaghah (Juzuk 7 m/s 48)


Hadis 84

Diriwayatkan daripada Abi Hurairah beliau berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: Sentiasa ada satu thoifah dari kalangan umatku yang berjuang di pintu (pinggir) Baitul Maqdis dan sekitarnya, mereka itu menzahirkan kebenaran, mereka tidak memperdulikan kepada siapa yang menghina mereka, dan tidak pula kepada siapa yang menolong mereka sehingga Allah mengeluarkan harta simpanan dan (bumi) Tholiqan, maka Allah menghidupakan agamanya dengan sebab mereka sepertimana ia telah mati sebelumnya.

- Kanzul Ummal (Juzuk 12 Hadis 35054)
- Uqdud Durar (/s 122)Hadis 85

Diriwatkan daripada Ali - di dalam sebuah hadis yang panjang, beliau berkata: ... Kasihannya bagi Tholiqan kerana bagi Allah Azza wa Jalla di sana terdapat harta harta simpanan bukan berupa emas dan perak, tetapi di sana terdapat orang orang yang beriman yang kenal akan Allah dengan sebenar benar pengenalan, dan mereka adalah penolong penolong Al Mahdi di akhir zaman.

- Alurful Wardi (m/s 82)
- Kanzul Ummal (Hadis 29677)
- Yanabi'ul Mawaddah (m/s 106)


Hadis 86

Diriwayatkan dari Abi Qabil beliau berkata: ...As Sufiani mengutus sepasukan tentera ke Madinah, maka dia memerintahkan agar dibunuh siapa sahaja yang terdapat di sana dari kalangan Bani Hasyim termasuk perempuan perempuan yang sedang mengandung, yang demikian itu disebabkan apa yang dibuat oleh Al Hasyimi yang keluar kepada sahabat sahabatnya dari Timur.

- Alfitan (m/s 89)
- Alurful Wardi (m/s 71)
- Almalahim Walfitan (m/s 57)

Hadis 87

Diriwayatkan dari Jabir dari Abi Jaafar (Muhammad bin Ali) berkata: ...kemudian zahirlah Al Mahdi di Mekah selepas Isya', bersama samanya bendera Rasulullah, jubahnya, pedangnya, alamat alamat, cahaya dan satu kenyataan. Maka Allah membuka (memberi kemenangan) kepada Al Mahdi ke atas Hijaz, dan membebaskan mereka mereka yang tertangkap dari kalangan Bani Hasyim. Setelah itu turunlah panji panji hitam di Kufah, maka ia pun diutus untuk berbaiah kepada Al Mahdi, lalu Al Mahdi pun mengirim tenteranya ke seluruh alam dan membunuh kezaliman dan orang orangnya, seterusnya beliau membuka negara negara dan Allah bukakan ditangannya Qastantiniah.

- Alfitan (m/s 95)
- Alhawi Lilfatawa (m/s 71)
- Almalahim Walfitan (m/s 64)

Hadis 88

Diriwayatkan daripada Ali A.S beliau berkata: Apabila As Sufiani mengutus tentera kepada Al Mahdi lalu Allah tenggelamkan mereka di satu padang yang luas "Al Baida'"... berjalanlah Al Mahdi sehinggabeliau turun ke Baitul Maqdis, dan dipindahkan (diberikan) kepadanya harta harta simpanan, dan masuklah (bergabunglah) bangsa Arab dan bangsa Ajam dan pasukan perang dan bangsa Rom (Eropah) dan lain lain di dalam memberi ketaatan kepadanya..., dan keluar sebelum itu seorang lelaki dari kalangan ahli keluarganya di Timur, dia memikul pedang di atas bahunya selama 8 bulan, lalu dia memerangi dan menghala ke Baitul Maqdis.

- Kanzul Ummal (Hadis 39669
- Fatawa Hadisiah (m/s 41)
- Alburhan (Bab 4 m/s 33)

________________________________________
Hadis 89

Diriwayatkan daripada Ali R.A beliau berkata: Akan berlaku fitnah di mana manusia akan memperolehi hasil daripadanya sepertimana ia memperolehi emas yang ada di lombongnya, maka janganlah kamu mencerca penduduk Syam tetapi cercalah kezaliman mereka, kerana sesungguhnya pada mereka itu terdapat Abdal, dan Allah akan mengutus ke atas mereka hujan dari langit lalu menenggelamkan mereka sehiggakan sekiranya mereka memerangi serigala serigala mereka akan menewaskannya. Kemudian Allah akan mengutus di waktu itu seorang lelaki dari keturunan Rasulullah SAW bersama 12,000 orang jika sedikit, dan 15,000 orang jika banyak, tanda tanda mereka "amt amt" (maut bagi penentangnya) di bawah tiga bandera lalu mereka itu memerangi pasukan tujuh bandera tidak seorang pun di kalangan mereka yang memimpin bandera itu melainkan kesemuanya tamakkan kerajaan (kuasa), mereka pun berjuang dan tewas (atau menang), kemudian zahirlah Al Hasyimi (Pemuda Bani Hasyim) lalu Allah mengembalikan kepada manusia kesenangan hidup mereka sehinggalah Allah mengeluarkan Dajjal.

- Mustadrak AL Hakim (Juzuk 4 m/s 553)
- Majma' Zawaid (Juzuk 7 m/s 317)
- Alizaa'ah (m/s 127)

Hadis 90

Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas beliau berkata: Bahawasanya Muawiyah pernah berkata kepadanya pada suatu hari: Adakah kamu akan memiliki sebuah daulah (negara)? Beliau menjawab: Ya, ada iaitu di akhir zaman nanti. (Muawiyah) berkata lagi: Siapa pula penolong penolong kamu? Jawab Saidina Ali: Mereka itu adalah ahli Khurasan, dan beliau menyambung lagi: dan bagi Bani Ummayyah pula terhadap Bani Hasyim terdapat beberapa peperangan, dan bagi Bani Ummayyah pula terhadap Bani Hasyim terdapat beberapa peperangan, kemudian akan keluarlah As Sufiani.

- Kanzul Ummal (Juzuk 11 Hadis 31743)

Hadis 91

Diriwayatkan daripada Kaab beliau berkata: Apabila berkecamuk peperangan Bani Abbas dan pendokong pendokong panji panji hitam mengikatkan kuda kuda mereka di pohon Zaitun di Syam, Allah akan memusnahkan "Al Ashab" (seorang pemerintah negeri Syam sebelum kezahiran As Sufiani) bagi pihak mereka itu dan akan membunuhnya dan rata rata dari kalangan keluarganya sehingga tidak tertinggal seorang pun, melainkan yang lari dan bersembunyi, dan akan jatuhlah dua golongan iaitu Bani Jaafar dan Bani Abbas, dan duduklah "Ibnu Akilatulkabd" (samaran bagi As Sufiani kerana dinisbahkan kepada Hindun iaitu isteri kepada Abu Sufian, yang telah mengeluarkan hati Saidina Hamzah dan memakannya pada peperangan Uhud) di atas minbar di Damsyiq, dan akan keluarlah pula "Al Barbar" (penduduk Maghrib dan pendokong pendokong panji panji kuning yang menentang pendokong pendokong panji panji hitam) ke (tengah Syam) maka itulah tanda keluarnya Al Mahdi.

- Alfitan (m/s 85)
- Alhawi Lilfatawa (m/s 69)
- Alburhan (Hadis 24)

Hadis 92

Diriwayatkan daripada Ali A.S beliau berkata: Nantikanlah satu kelepasan (iaitu kezahiran Imam Mahdi) pada tiga peristiwa: Kami pun bertanya: Wahai Amirul Mukminin apakah dia itu? Berkata Saidina Ali: Perselisihan penduduk Syam dikalangan mereka, dan panji panji hitam dari Khurasan, dan satu (kejutan) yang berlaku pada bulan Ramadhan. Beliau berkata lagi: Apakah kamu tidak mendengar firman Allah di dalam Al Quran: "Jika kami kehendaki, Kami turunkan kepada mereka ayat (mukjizat) dari langit, lalu mereka tunduk kepadanya" (Surah As Syuaraa': 4) iaitu tanda yang mengeluarkan perempuan dari (kelewaannya) dan menjagakan orang yang sedang tidur dan menakutkan orang yang sedang jaga.

- Uqdud Durar (m/s 104-105)

Hadis 93

Diriwayatkan daripada Ibnu Syuzab beliau berkata: Satu ketika sedang aku bersama Saidina Hasan, lalu beliau menyebutkan kepada kami "Hims" (nama sebuah bandar di Syria) maka beliau pun berkata: Mereka itu adalah sebahagia manusia pada golongan pertama, dan semalang manusia pada golongan kedua. Maka kami pun bertanya: Apakah dia golongan kedua wahai Abu Said? Jawab Saidina Hasan: Tanda awalnya ialah keluarnya seorang lelaki dari sebelah Timur bersamanya 80,000 orang yang mana hati mereka penuh berisi keimanan sepertimana delima dipenuhi biji biji buahnya.Hadis 94

Daripada Saad Al Iskaf daripada Al Asbagh bin Nubatah beliau berkata: (Satu Hari) saidina Ali bin Abu Tolib telah berkhutbah maka beliau pun lalu memuji Allah dan menyebut-nyebutnya kemudian beliau berkata: "Aduhai apa yang aku tahu! Rejab adalah bulan yang disebut-sebut. Ramadhan penyempurnaan tahun-tahun. Syawal yang digagalkan perancangan musuh. Zul Kaedah mereka menguatkan kedudukan. Zul Hijjah berlakulah sebuah kemenangan dari sepuluh kemenangan. Alangkah peliknya apa yang berlaku selepas Jamdil Awal, Jamadil Sani dan Rejab, mereka menyatukan yang terpisah dan menghidupkan kembali yang telah mati...".

- Kanzul Ummal (Hadis 39679)

________________________________________
Hadis 95
Di dalam satu khutbah Imam Ali A.S beliau menyebutkan: ...dan akan ada dari kalangan ahli keluargaku seorang lelaki yang akan menyuruh dengan perintah Allah, kuat menghukum dengan hukum hakam Allah, yang demikian itu adalah setelah berlalunya zaman (kemuraman dan kerosakan), di mana bencana sudah terlalu dahsyat, sehingga sudah tidak ada harapan (yang boleh diharapkan), di waktu itu Allah akan utuskan pula seorang lelaki dari pantai Dajlah kerana urusan bagi pihak penyokong penyokongnya, dia membawa dendam untuk melakukan penumpahan darah... .

- Kanzul Ummal (Juzuk 14 Hadis 39679)
- Syarhu Nahjul Balaghah oleh Ibnu Abi Hadid (Juzuk 1 m/s 276)
- Almalahim Walfitan oleh Ibnu Manawi (m/s 64)

Hadis 96

Diriwayatkan Abdul Razak dari Ma'mar dari Qatadah dirafa'kan (dikaitkan hadis tersebut) kepada Nabi SAW baginda bersabda: Akan berlaku perselisihan ketika kematian seorang khalifah, maka di waktu itu keluarlah seorang lelaki dari Madinah lalu dia datang ke Mekah, kemudian manusia mengeluarkannya (menonjolkannya) dari rumahnya sedangkan dia tidak menyukainya, lalu mereka itu membaiahnya di satu tempat di antara Rukun dan Maqam, kemudian (as Sufiani) mengutus tentera kepadanya daripada Syam, sehingga apabila mereka (tentera As Sufiani) sampai di sebuah padang pasir yang luas (Al Baida') mereka ditenggelamkan, maka datanglah kepadanya Asoib Iraq dan Abdal Syam lalu mereka berbaiah kepadanya, dan keluarlah harta harta simpanan lalu dibahagi bahagikan harta tersebut, lalu Islam pun memerintah bumi dan hiduplah di dalam keadaan itu 7 tahun - atau Rasulullah menyebut: 9 tahun.

- Musannaf Abdur Razak (Hadis 20769)
- Mawarid Azzom'an (Hadis 1881)
- Sunan Abu Daud

Hadis 97

Berkata Saidina Ali A.S: Allah akan menghimpunkan sahabat sahabatnya (Imam Mahdi yang diketuai oleh Pemuda Bani Tamim) dengan bilangan tentera Badar, dan juga bilangan tentera Thalut, (iaitu) 313 pemuda, seolah olah mereka itu singa singa yang keluar dari hutan belantara, hati hati mereka umpama kepingan kepingan besi, sekiranya mereka berkemahuan mengalih gunung pasti mereka dapat mengalihnya dari tempatnya, style mereka satu, pakaian mereka satu, seolah olah mereka dari ayah yang satu.

- Uqdud Durar Oleh Yusuf bin Yahya Al Muqaddasi (m/s 72)

Hadis 98

Diriwayatkan oleh Abu Bakar, oleh Abu Naim daripada Musafir Al Jasas daripada Fudhail bin Amr beliau berkata: Mereka menyebut tentang Bani Tamim pada Huzaifah lalu beliau berkata: Mereka itu sehebat hebat manusia ke atas Dajjal.

- Aluhad Walmatsani oleh Ibnu Dhahhak (m/s 1154)Hadis 99


Daripada Abu Abdullah Husain bin Ali Alaihimassalam beliau berkata : Bagi empunya mandat ini - iaitu Imam Mahdi - berlaku kepadanya dua kali ghaib, salah satunya terlalu panjang (tempoh ghaibnya) sehingga sebahagian mereka berkata : Beliau telah meninggal dunia. Sebahagian yang lain pula berkata : Beliau telah terbunuh. Dan sebahagian yang lain pula berkata : Beliau telah pergi (entah ke mana). Tiada siapapun yang mengetahui kedudukan sebenarnya sekalipun ahli keluarga atau selainnya, melainkan seorang Maula (Arab yang sudah bercampur Ajam) yang mengambil alih urusannya.

- Uqdud Duraur (m/s 98)
 
lbnu Hazm menyatakan bahawa:
"Bani Tamim adalah sebuah Qabilah terbesar dalam qabilah arab dengan bilangan kaumnya yang ramai serta rangkaian sukunya yang luas sehlngga Bani Tamim dikatakan sebagai tunggak utama bagi bangsa arab keseluruhannya .... Bahkan mereka mula bertebaran keluar dari dunia arab sejak zaman awal Islam melalui penyertaan mereka yang ramai di dalam bala tentera Islam. Ramai yang digerakkan menuju ke kawasan Khurasan dan lain-lain kawasan  penerokaan wllayah .... ".
BANI Tamim DIANGGAP KELUARGA OLEH      RASULULLAH SAW. Diriwayatkan oleh Saiyidina Abbas RA. ketika turunnya ayat yang bererti:
"Dan (wahai Muhammad) mulakanlah memberi peringatan kepada kaum keluargamu yang terdekat ", lantas ketika itu Baginda SAW menyeru: " wahal Bani Fihr, Wahai Bani 'Adiey", ... memanggll kelompok asal umat arab yaitu termasuk di dalamnya Bani Tamim. .."
Terdapat banyak riwayat hadith yang menunjukkan pengakuan Rasulullah saw. bahawa Bani Tamim adalah termasuk dalam kaum / suku kesayangan Baginda.  
 
 


  
Share this post :

+ comments + 14 comments

haruman puspa...
July 26, 2014 at 11:19 PM

As Salam... kat sini jerlah aku top up... huhu :)


SIAPAKAH ROM ?
SIAPAKAH MUSUH DI BELAKANG MEREKA?
UMAT ISLAM YANG MANA SATU AKAN BERDAMAI DENGAN ROM UTK MENGHADAPI MUSUH DARI BELAKANG?...

~(Ini adalah tulisan eksklusif diatas permintaan seorang sahabat lama, anda semua boleh menilai dan mengkajinya, ambilah mana yang bermanfaat)
............

***Yang pasti, 'bahan' (kambing hitam) telah dipergunakan, 'boneka' telah dicari dan akan terus dicari lagi, proxy sedang bermaharajalela, dan PERANG AKHIR ZAMAN BAKAL TERCETUS. ***

~Boneka adalah golongan munafik di kalangan umat Islam dan orang kafir hirbi yang hidup dikalangan umat Islam di negara umat Islam. Sila rujuk hadis ke 4 di bawah.

***Sekiranya perang antara blok kapitalis tercetus menentang Russia, sudahpasti Iran akan terlibat sama. China akan berkecuali dalam hal ini kerana mereka telah melaksanakan dasar ekonomi tertutup. Russia dan Iran adalah dua buah negara berjiran yang amat rapat sekali dari segi ekonomi, politik, persenjataan dan sebagainya. Iran memerlukan persenjataan canggih dan juga taktikal daripada Russia. ***

~Dajjal keluar dari Isfahan Iran, jadi kalau Russia terus jadi sekutu Iran bermakna ia akan terus berkubu dan mempertahankan Dajjal apabila muncul. Bangsa Iran dan Russia bukan sekadar rakan strategik tetapi mempunyai hubungan pertalian darah. Rujuk ulasan kami di bawah.

***Manakala Russia pula memerlukan minyak dan bahan mentah daripada Iran. Sekiranya salah satu terlibat dalam perang, maka salah satunya juga akan diheret bersama. Dan kedua-dua buah negara tersebut juga pernah menjadi kawan baik kepada Malaysia yang mana kita sekarang ini dilihat hendak memutuskan hubungan dengan mereka dan menjalin hubungan baik pula dengan US dan sekutunya.***

~Orang Iran Syiah hari ini telah mencurigai Malaysia bila kita meletakkan fatwa bahawa Syiah itu sesat. Ulama Iran mengatakan kitalah satu-satunya negara yang telah mengkafirkan mazhab Syiah didalam dunia ini. Iran menuduh kita pengamal fahaman Takfiri. Dalam beberapa hadis yang lain kita akan berperang dengan Parsi selepas bertempur dengan Rom.

........................
Hadis Ke Satu:

"Kamu akan mengadakan perdamaian dengan bangsa Rum dalam keadaan aman, lalu kamu akan berperang bersama mereka melawan suatu musuh dari belakang mereka. Maka kamu akan selamat dan mendapat harta rampasan perang yg byk, kemudian kamu akan sampai ke sebuah padang rumput yg luas dan berbukit-bukit, maka berdirilah seorang lelaki Rum. Lalu dia akan mengangkat tanda salib (tentera kristian) dan melaungkan salib telah menang maka datanglah kepadanya seorang lelaki muslimin dan membunuh lelaki Rum tersebut , kemudian tentera Rum mengkhianati perdamaian dan terjadilah peperangan demi peperangan, dimana mereka akan bersatu menghadapi kamu di bawah 80 bendera , dibawah setiap bendera terdapat 12 ribu tentera"- (Hadith sahih riwayat Imam Ahmad,Imam Abu Daud, Ibnu Majah dr Zu Makhmar RA.)


Hadis Ke 2:

" Kemudian akan terjadi perdamaian antara dan bani Ashfar (Rom) tetapi kemudian mereka mengkhianati janji (perdamaian) itu dan datang kepadamu dengan membawa 80 bendera tiap-tiap bendera di ikuti 12 ribu orang". - (Hadith riwayat Bukhari.)


haruman puspa...
July 26, 2014 at 11:21 PM

conti,,,,


A. SIAPAKAH ROM ?

-Rom adalah sebuah bangsa pada asalnya, Rom bukan sebuah agama, tidak seperti Yahudi yang menisbahkan agama Yahudi kepada bangsa Yahudi atau seperti Melayu yang menisbahkan bangsanya sebagai beragama Islam.

-Rom purba yang dahulu beragama penyembah dewa-dewi bermaksud sesiapa tokoh dikalangan pemimpin mereka yang berwibawa akan di anggap sebagai dewa/tuhan yang akan di agung-agungkan.

1. Rom di zaman Nabi Isa AS.
-Rom yang dahulu beragama penyembah banyak dewa-dewi bermaksud sesiapa tokoh dikalangan pemimpin mereka yang berwibawa akan di anggap sebagai dewa/tuhan. Patung mereka akan di ukir dan di sembah.
-Rom ketika ini menguasai tanah di seluruh Palestin dan seluruh Israel termasuk Jurussalem. Yahudi ketika itu hanya diberi kebebasan untuk hidup sebagai orang kebanyakkan. Mereka cuma ada perkampungan kecil sahaja.
-Ketika zaman Isa AS muncul Yahudi dengan kedengkian mencipta adu domba api permusuhan antara Rom dengan Nabi Isa AS.
-Fitnah keatas Isa AS di ciptakan oleh Yahudi dan merasuah pembesar Rom untuk menangkapnya.
-Jadi Rom di zaman Isa AS ialah 'Rom Kuno' yang penyembah dewa-dewi (kawasan jajahan mereka ialah daerah Syam iaitu palestin, lubnan, jordan, israel, syiria) dan Yahudi sentiasa mencari jalan untuk menguasai Rom dan juga mempergunakan Rom untuk menghapuskan musuh Yahudi iaitu Nabi Isa AS.


2. Rom di zaman Nabi Muhammad SAW.
-Aneh sungguh, ketika itu majoriti orang Rom sudah memeluk agama Kristian/Nasrani.
-Jajahan mereka sudah sampai ke Eropah Timur, Jurussalem dan Sebahagian Iraq.
-Eropah Timur ialah Turki Mongol dan Russia.
-Ada dua bahagian Rom ketika itu satu Rom Barat (di pusat Rom sendiri) dan Rom Timur (Konstaintinopel-Istanbul)
-Rasullullah SAW menyebut mereka bani Ashfar merujuk bangsa yang ada di daerah Syam.
-Herkulis adalah Raja Rom ketika itu yang berkuasa di Syam.
-Yahudi menunggu Nabi terakhir dari pengetahuan kitab mereka yang kononnya akan membela mereka dari penindasan Rom.
-Ternyata Nabi terakhir lahir di kalangan Arab, keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim AS.
-Maka Yahudi dengan kedengkian mencipta adu domba api permusuhan antara Rom dengan Nabi Muhammad SAW.
-Yahudi sentiasa mencari jalan untuk menguasai Rom dan juga mempergunakan Rom untuk menghapuskan Nabi Muhammad AS serta umat Islam


3. Rom di zaman kita ini.
-Hadis Riwayat Said bin Jabir :" Katakanlah...kota(empayar) Rom itu memiliki nama yang banyak...."
-Jadi Rom adalah USA, Eropah barat dan Eropah Timur. Mereka sudah menyebarkan Kristien versi mereka ke Eropah.
- Ini termasuklah British, Peranchis, Itali, Vatican, Russia, Belanda, Romania dan dlln), Orang Rom ada tersebar di seluruh Eropah. Rom bukan bangsa asal orang Eropah.
-Seperti biasa Yahudi juga berkembang kenegara-negara Rom Eropah ini.
-Malah Yahudi sudah berjaya menguasai Rom Moden dari segi kewangan, sumber ekonomi dan kekuasaan malah sudah menjadi bangsawan di Istana-istana Raja-raja Eropah.haruman puspa...
July 26, 2014 at 11:30 PM

conti,,,,BUKALAH MATA HATIMU TERANG-TERANG WAHAI KAWAN...

-Yahudi sudah banyak rupa parasnya ada yahudi Asli, yahudi Akenazi dan sebahagian etnik Khazar (etnik Turki Mongol dan Selatan Russia) sudah memeluk agama Yahudi yang asalnya bukan dari bangsa Yahudi. Khazar juga dari serpihan bangsa Sakai Utara.
-Khazar atau manusia dari empayar Kojar berperang dengan etnik Slav dan empayar ini musnah. Kojar yang telah memeluk agama Yahudi inilah sekarang menjadi Zionis penguasa negara Israel dengan bergabung dengan Yahudi Asli serta Yahudi Akenazi (Nazisme). Mereka memilih agama Yahudi kerana tidak mahu menjadi Kristien atau masuk ke agama Islam.
-Bangsa Kojar/Khazar yang kehilangan empayar ini menjadikan alasan bahawa bumi Palestin ialah negara nenek moyang Yahudi dan dengan pengaruh Yahudi asli telah membuat helah untuk menguasai Jurussalem, padahal mereka bukan banga berdarah Yahudi.
-Bangsa Slav dan Teutonic juga dari pecahan bangsa Sakai Utara. Slav hari ini ialah nenek moyang orang Eropah Timur serta Utara Iran termasuk Russia.
-Tautonic di gelar pula sesudah itu sebagai Anglo Saxon adalah nenek moyang orang Eropah Barat termasuk jerman, peranchis, italy, inggeris, sepanyol, scandinavia, amerika dlln.
-Dahulu Rom yang menjajah negara mereka merubah bangsa Slav dan Anglo Saxon ini menjadi Kristien majoritinya adalah penganut aliran Trinity, Paulus yang membawa aliran ini ke Eropah kalau di telusuri aliran ini lebih mirip dengan agama Yahudi sendiri dengan campuran Falsafah Greek. Berbandingan agama yang paling hampir dengan Nabi Isa AS ialah agama Nasrani yang asal yang dianuti oleh Raja Najasi dari didikkan 10 orang anak murid Nabi Isa As iaitu Hawariyun. Seperti yang kita maklum Nabi Isa AS hanya di utuskan bagi bangsa Israel dan tiada kena mengena dengan bangsa Slav, Anglo Saxon, China, Korea, Melayu dsb. Jadi Kristien yang di katakan agama berasal dari Nabi Isa AS sangat di ragui kebenarannya.
-Zaman berubah mereka di Eropah ini sudah menjadi blok kapitalis dan komunis. Manusia Kapitalis ialah Eropah Barat dan Manusia Komunis di Eropah Timur. Tiada bezanya dengan nama Nazi dan Zionis kerana Yahudilah yang mengusai di belakang mereka, siapakah yang mencetuskan perang WW1 dan WW2?.
-Jadi Rom Zaman moden ini ialah berasal dari empayar Rom Kuno namun telah bercampur adukkan dengan bangsa asal Eropah yang terdiri dari bangsa asli mereka iaitu Sakai Utara/Cythiea yang juga mempunyai banyak pecahan suku di kalangan mereka, antaranya Slav, Teutonic, Kojar/Khazar, viking, mongolia etc. Siapakah mereka??? teruskan membaca...


haruman puspa...
July 26, 2014 at 11:33 PM
B. SIAPAKAH MUSUH DI BELAKANG MEREKA?

-Hakikatnya musuh azali Rom ialah Yahudi, Yahudi yang bukan Yahudi, Nazi dan Zionis, Komunis, Illuminiti dan freemason yang semuanya berkaitan dengan Yahudi.
-Walaupun kononnya Yahudi sudah berdamai dengan Kristien namun bukan semua golongan Kristien yang tegar mempersetujuinya terutama Kristien ortodok.
-Yang bersetuju hanya golongan Kristien pro Zionis atau yang telah di serap dengan pengaruh Yahudi Zionis.
-Keganasan Yahudi ini sangat ketara sekarang, Rom yang di maksudkan dari Hadis Ke Satu yang akan berdamai dengan orang Islam ialah negara Rom Kuno yang masih bertempat di Syam. Zaman Nabi SAW mestilah dia merujuk ke situ di daerah bani Ashfar.
-Rom yang di maksudkan oleh Hadis Ke Satu ialah negara Bani Ashfar yang mana pada hari ini keturunannya telah bertebaran ke seluruh Eropah dan bercampur baur dengan bangsa asli di sana.
-Inilah Rom Bani Ashfar yang akan berdamai dengan umat Islam menentang musuh di belakang mereka. Wilayah Rom Bani Ashfar di Syam ialah Lubnan dan sebahagian Jordan kini.
-Komposisi penduduk Kristien dan Islam di Lubnan adalah seimbang dan mereka saling membentuk kerajaan campuran.
-Keganasan Israel Zionis di Palestin dan Jurussalem telah melibatkan kezaliman keatas orang Rom beragama Kristien serta orang Arab Islam yang juga mempunyai hak yang sama di situ.
-Yahudi Zionis yang terus terdesak membina Kuil mereka akan menjarah tempat suci orang Kristien dan Islam yang berada di Jurussalem.
-Inilah faktor-faktor yang membuatkan Rom Kristien dan Umat Islam akan mengadakan perjanjian perdamaian serta perjanjian ketenteraan dan pertahanan dengan menghadapi karenah dan kezaliman rejim Israel. Perhatikan begitu ramai para simpati Kristien dari barat hari ini atas krisis di Palestin.
-Bangsa Rom Kristien yang berada di Eropah Barat dan Timur yang anti Zionis dan sangat kenal perangai Yahudi yang menipu mereka buat sekian lama dan pencetus siri peperangan dunia, pasti akan datang untuk memberi sokongan maka inilah bibit-bibit pergabungan Rom dan Islam dengan perjanjian perdamaian.
-Isu yang membuatkan Rom Kristien dan Umat Islam mengadakan perjanjian perdamaian tentulah isu bersama dan ada pertalian bersama, apa lagi jika bukan permasalahan keganasan Israel Zionis di Palestin dan Jurussalem telah melibatkan kezaliman keatas orang Rom beragama Kristien serta orang Arab Islam.

haruman puspa...
July 26, 2014 at 11:34 PM

"....Maka kamu akan selamat dan mendapat harta rampasan perang yg byk, kemudian kamu akan sampai ke sebuah padang rumput yg luas dan berbukit-bukit, maka berdirilah seorang lelaki Rum...."

-Hadis merekodkan perjanjian perdamaian ini akan memperolehi kemenangan. Terdapat banyak rampasan perang bermakna golongan musuh tersebut sangat kaya raya hinggakan kemenangan mereka di nisbahkan kepada peralatan dan harta benda mereka.
-Memang terdapat padang rumput yang luas dan berbukit di sepanjang sempadan Palestin dan Lubnan. Banjaran hijau ini menganjur dari Bukit Gholan hingga ke tasik Taberia. Bukit Gholan menganjur jauh ke Utara hingga ke Damaskus, Syiria.

".....maka berdirilah seorang lelaki Rum. Lalu dia akan mengangkat tanda salib (tentera kristian) dan melaungkan salib telah menang maka datanglah kepadanya seorang lelaki muslimin dan membunuh lelaki Rum tersebut ..."

-Lalu pengkhianatan Rom Salibis Kristien berlaku apabila mereka membawa perang atas dasar keadilan buat Jurussalem di rubah menjadi sentimen keAgamaan. Maka api semangat Perang Salibis kurun 13 berkobar lagi dan mereka kali ini mengumpulkan sekutu Rom seluruh dunia dengan 80 pasukkan terdapat 12 ribu orang sepasukkan. Hampir satu juta tentera, kami cenderung mengatakan inilah persekutuan prosi-proksi kekafiran paling besar sekali secara global.
-Tidak mustahil kekalahan Yahudi ditangan pasukkan bersekutu Rom dan Islam melahirkan gencatan senjata namun saki baki Yahudi Israel tidak akan duduk diam mereka pasti akan mengutus ejen-ejen mereka untuk megadu dombakan antara umat Islam dan Kristien.
-Kita jangan lupa tamatnya riwayat kejahatan Yahudi ini serta terhapusnya negara Israel hanya selepas batu dan pokok-pokok berkata-kata.
-Perhatikan hadis ke 4 di bawah di mana Amerika yang semua orang tahu sebagai proksi utama Zionis Yahudi, akan menjadi ketua yang akan mengganyang umat Islam.
-Lalu apa perlunya kita bersekutu dengan mereka.conti,,,,

haruman puspa...
July 26, 2014 at 11:35 PM

C. UMAT ISLAM YANG MANA SATU AKAN BERDAMAI DENGAN ROM UTK MENGHADAPI MUSUH DARI BELAKANG?...

-Untuk lanjutan ini sila lewati dahulu hadis di bawah.

Hadis Ke 3:

".... Al Mahdi dan pasukkan tentera umat Islam akan turun di Tal Zu al Muruj, (dataran tinggi padang rumput yang luas). Al Mahdi akan menguasai seluruh lembah dan dataran tinggi itu. Kemudian negara di dunia akan mengkhabarkan perihal kemenangan umat Islam. Maka berkumpullah Rom dan bangsa-bangsa yang terkutuk lalu menyerang Al Mahdi, namun Allah melontar mereka dengan lontaran yang hebat." ( Hadis riwayat Abu Hurairah ra, )

# Huraian dari hadis ke 3,
Perhatikan siapakah pemimpin umat Islam ketika berkecamuk peperangan di dataran tinggi dan padang rumput yang luas. Pasukkan Islam inilah yang membuat perjanjian dengan Rom sebelumnya untuk menghadapi musuh di belakang mereka. Ada orang kata perang Lubnan telah berlaku beberapa tahun lalu tetapi Al Mahdi Al Amin tidak di puncak keKhalifahan lagi dan tahun gantian seperti hadis Ke 4 belum tamat lagi.


Hadis Ke 4:

................(ini sebahagian sahaja sambungan dari hadis yang panjang)....."Pada dekad-dekad hijrah setelah 1400 tahun, hitunglah dekad itu dua atau tiga... akan muncul Al-Mahdi al-Amin (pemimpin yang mendapat petunjuk dan dapat dipercayai), memerangi seluruh dunia, bersatu memeranginya ialah orang-orang yang sesat -nasrani-, orang-orang yang dimurkai -yahudi-, serta orang-orang yang keterlaluan dalam kemunafikannya di negeri Isra' dan Mi'raj dekat gunung Mageddon. Akan keluar menghadapinya Ratu dunia dan tipu muslihat, penzina namanya -amerika-. Ia merayu dunia pada hari itu dalam kesesatan dan kekafiran. Yahudi ketika itu berada di puncak ketinggian, menguasai Al-Quds dan kota suci. Seluruh negeri datang dari laut dan udara kecuali negeri-negeri salju yang sangat dingin dan negeri-negeri panas yang sangat panas. Al-Mahdi melihat bahawa seluruh dunia sedang membuat tipu muslihat terhadapnya dan yakin bahawa Allah boleh membuat tipu muslihat yang lebih rumit lagi. Dia yakin bahawa seluruh alam adalah milik Allah, kepada Allah saja semua akan kembali. Seluruh dunia adalah pohon baginya yang akan dikuasai dari ranting hingga akarnya ............. maka Allah melempari mereka dengan anak panah yang paling dahsyat, yang membakar bumi, laut dan langit mereka. Langit pun menurunkan hujan yang buruk dan seluruh penduduk bumi mengutuk semua orang kafir di bumi dan Allah mengizinkan hilangnya semua kekufuran."( Hadis riwayat Abu Hurairah ra, )

# Huraian dari hadis ke 4,
Perhatikan tarikh dan tahun tersebut dan kita sekarang masih di dalam lingkungan tahun-tahun menjelang perang besar. Antara 1420-1430 dan kita sudah berlalu 15 tahun bersamaan tepat di 1435 Hijrah kini, perang itu terjadi diantara sela 2 dekad iaitu 20 tahun, tinggal lagi 5 tahun untuk memenuhi 2 dekad. Perhatikan perangai Amerika dan Yahudi sentiasa bergandingan, Yahudi yang di pengaruhi fahaman Zionis akan bergabung dengan Rom Kristien yang juga telah di serapi oleh pemikiran zionis yang sama. Bangsa Rom yang bertebaran di negara-negara Eropah akan bergabung dengan paksi zionis iaitu Amerika. Perhatikan juga, Semasa perdamaian umat Islam dan Rom menentang musuh di belakang mereka bermakna negara Israel belum hancur lagi, mungkin mereka membuat perdamaian atau angkat senjata dengan umat Islam, namun selepas itu mereka bergabung pula dengan Amerika. Jadi tidak petah kita membuat persekutuan samada dengan Amerika atau Russia kerana mereka semua adalah suku sakat yang sama. Adalah lebih baik ketika ini Malaysia berkecuali "Neutral".

haruman puspa...
July 26, 2014 at 11:42 PM

Hadis Ke 5:

"Pertempuran dashyat itu akan di hadiri oleh 12 Raja, yang terdiri dari Raja-raja bukan Arab, Raja paling kecil dan paling sedikit bilangan tenteranya ialah kerajaan Rom." ( Hadis riwayat Ka'ab ra )

# Huraian dari hadis ke 5,
-Raja bermakna penguasa samada gabenor, presiden, perdana menteri atau sultan dan raja sendiri. Raja paling kecil dan sedikit tenteranya ialah pemerintahan dan kekuasaan Rom paling kecil siapa lagi kalau bukan Pope Vatican. Namun Vatican adalah pusat pergerakkan dan propaganda Kristien yang paling aktif sekali. Ia mampu mempengaruhi pengikut Kristien seramai 2 billion seluruh dunia.
-Semua raja-raja yang bersekongkol itu sudah tentu raja kafir dan bukan keturunan 12 raja-raja Bani Hasyim atau Quraisy. Lalu mana perginya kesemua sultan dan raja-raja umat Islam. Ya, sudah di mansuhkan setelah ke Khalifahan Manhaj Kenabian terbangun, adalah haram hukumnya mengumpulkan 2 atau lebih imam umat Islam dan adalah haram hukumnya pengamalan sistem dinasti di dalam Islam. Bekas raja dan sultan akan di kirimkan keseluruh dunia menjadi wakil-wakil Khalifah Islam di negara-negara empayar Khalifah.U/P: Siapakah Sakai Utara/Cythiea?
Mereka adalah gog dan magog iaitu yakjuj dan makjuj yang telah keluar bukan sahaja dari tembok yang runtuh tetapi dari arah jalan lain setelah mereka melihat perubahan cuaca di negara mereka, perubahan ini melihatkan cahaya matahari kelihatan lebih jelas dan menerangai kawasan sejuk di persekitaran mereka, dengan panduan cahaya matahari yang telah berubah arah dan musim-musim dunia yang turut berubah, maka mereka menenemui jalan keluar dari kawasan kepungan mereka. Perubahan cuaca juga melemahkan struktur tembok yang di perbuat dari logam, tembok mereput, berkarat dan akhirnya mudah runtuh.

Dibarat mereka adalah bangsa yang di tawan oleh Rom dan Yahudi dengan perang fizikal serta pengaruh pemikiran dan kepercayaan agama ciptaan pendita mereka serta adat dan kebudayaan palsu. Tetapi hari ini mereka gog dan magog yang sudah bercampur gaul menjadi kaya raya dengan material serta menguasai teknologi, mereka menjadi tidak terkawal lagi. Yahudi dan Rom sudah mula mencari jalan untuk menjahanamkan mereka ini tetapi jumlah mereka sangat ramai. Mereka menggelar bangsa gasar ini sebagai BEAST.

Yang tidak bestnya bangsa ini sudah ada yang berkahwin dan beranak pinak didalam masyarakat Melayu dan dalam dinasti kesultanan Melayu nusantara serta sudah ada yang berkuasa cubalah perhatikan tingkah laku mereka.

haruman puspa...
July 26, 2014 at 11:44 PM

PERHATIKANLAH SAHABAT Kesimpulannya yang PENTING ini :
i. Rom yang akan berdamai dengan Umat Islam akhir zaman dan menentang musuh di belakang mereka akan terjadi di persekitaran wilayah yang ada berkaitan dengan lembah berdataran rumput hijau iaitu di wilayah Lubnan, Palestin, Syiria dan Jordan. Tidak ada fakta ia akan berlaku di tempat lain atau negara-negara lain. Rujuk Hadis Ke Satu dan Hadis Ke 3. Kaitkan bahawa peperangan selepas itu berlanjutan hingga ke Mageddon, mengikut hadis Ke 4.
ii. Umat Islam yang di maksudkan ialah dari pimpinan Al Mahdi Al Amin yang sudah tentu sesudah di lantik sebagai Khalifah. Kaji pula umat Islam yang mengaku Islam mana pula akan berperang dengan Al Mahdi maka itulah golongan munafik mengikut hadis Ke 4.
iii. Pusat Rom hari ini ialah Vatican, yang dari aliran mazhab ortodok Kristien, sepertimana yang telah di jelaskan bahawa Rom Purba menyembah dewa/dewi. Fahaman ini di serapkan kedalam aliran kristien ortodok dan patung-patung Jesus serta Mariam di ukir dan diagung-agungkan, kemudian bercampur pula dengan simbol firaun Mesir, falsafah greek, sihir kabalah, coptic, trinity dan sebagainya, inilah ciri-ciri Rom yang asal mencipta patung dewa manusia. Walaupun Vatican kecil tetapi itulah jantung Rom Kristien hari ini. Rujuk hadis Ke 5, sangat jelas Nabi SAW kiaskan siapa Rom hari ini.
iv. Mana-mana negara yang ada orang Rom di seluruh negara di dunia itulah yang akan bergabung dalam 80 bendera untuk memerangi Al Mahdi Al Amin dan umat Islam.(kecuali negara paling sejuk dan negara paling panas). Dalam perang akhir zaman terbesar akan melibatkan ramai orang kafir berbagai aliran kepercayaan.
v. Fakta hadis mengatakan Yahudi akan di bantai sehingga batu dan pokok berkata-kata. Maklumat ini tidak menyebut zionis ke, nazi ke, khazar ke, jadi semua Yahudi termasuk yang bukan berbangsa Yahudi tetapi beragama Yahudi pun akan hancur.
vi. Seluruh negara Eropah barat dan timur, USA atau Russia ada orang berbangsa Rom di dalamnya, mereka inilah yang telah mengKristienkan Yakjuj dan Makjuj. (Sakai Utara, Slav dan Anglo Saxon etc).
vii. Rom ialah bani Ashfar bukan golongan Sakai Utara, Slav dan Anglo Saxon yang berterabur di Eropah.
viii. Tinggal lagi sekitar 5 tahun semua siri kejadian ini akan berlangsung sehingga tahun 2019 M/ 1440H. Selepas itu drama terakhir pembantaian oleh Nabi Isa AS, ini kelihatan jelas jika mengikut hadis Ke 4.
ix. Adalah lebih baik ketika ini Malaysia berkecuali "Neutral" , jika berpihak mana-mana pihak bererti sudah masuk perangkap musuh.

wallahualam...
Sekian,
report terkini Krisis Dunia Akhir zaman.

LeMaNg PaNaS
July 26, 2014 at 11:48 PM

Salam...

best betul komen haruman puspa ni...

hahaha... komen dekat tajuk 'anda di pihak mana' sebelum ni pun bagus juga... :)

jeng...jengggg...

Zzzzzzz
July 26, 2014 at 11:52 PM

yang tajuk Which Side Are You tu ko Lemang Panas :)

LeMaNg PaNaS
July 26, 2014 at 11:54 PM

iyolah, yang ada cito Lomang Kuning tu... huhuhu...

lotih nak menaip komen kono pasword bagai blog si Ais ni... :)

...
July 26, 2014 at 11:57 PM

kalau kita awal-awal dah tersokong yakjuj dan makjuj...

waaaaaaaaaa!!!! masa depan parah lah anak cucu nak berdepan...

setiap 1000 orang ada 999 yakjuj dan makjuj...

kengkawan fAb...
July 27, 2014 at 12:00 AM

tu yang bagusnya komen si haruman ni prospek sampai masa depan.

thanks :)

November 2, 2017 at 2:21 AM
https://drive.google.com/file/d/0B6ut4qmVOTGWMkJvbFpZejBQZWM/view?usp=drivesdk


Salam


Kepada:

 

Redaksi, rektor dan para akademik


Per: Beberapa Hadis Sahih Bukhari dan Muslim yang Disembunyikan


Bagi tujuan kajian dan renungan. Diambil dari: almawaddah. info

Selamat hari raya, maaf zahir dan batin. 


Daripada Pencinta Islam rahmatan lil Alamin wa afwan


Post a Comment

Artikel lama Nusanaga

ALL TIME POPULAR

 
TEAM: TUBEPANAS | atasbawah | fan page
Copyright © 1999. Nusanaga - All Rights Reserved
Template Created by NUSANAGA Published by hasellusiby
Proudly powered by Blogger